Des de QUIRÀLIA educació, cultura i lleure treballem per assegurar i garantir la qualitat en tots els processos de treball dels nostres serveis i assumim el compromís de treballar a partir d'uns criteris responsables i respectuosos, prioritzant els valors del respecte, el diàleg i la confiança.

Totes les persones que integrem QUIRÀLIA entenem l'educació com una eina de desenvolupament social i una capacitat permanent de les persones, la qual cosa és una garantia cultural i un mitjà transformador de la realitat a partir d'un diàleg constant i una tasca intencionada i estructurada.

 • Treballem per garantir l'aplicació dels criteris i els compromisos que des de QUIRÀLIA desenvolupem en tots els processos de treball dels nostres serveis.
 • Proporcionem la formació adequada i continua a les persones que integren l'equip de QUIRÀLIA, per tal d'adaptar-nos als sistemes actuals i poder oferir un treball de qualitat.
 • Proporcionem els elements i les eines necessàries perquè els recursos que utilitzem s'adeqüin a la realitat de cada moment, per així aconseguir la qualitat i els objectius proposats en cada un dels nostres serveis.
 • Utilitzem la llengua catalana com a mitjà comú per comunicar-nos entre tots els components de l'empresa, així com, també, ser la llengua catalana l'eina d'expressió en tots els nostres projectes, accions i programes.
 • Contribuïm i aportem propostes, valors i projectes a fi d'aconseguir una societat més justa, igualitària, democràtica i lliure.
 • Participem en accions, programes, propostes i projectes socials, implicant els nostres serveis i valors, en la dinàmica cultural, educativa i social del territori.
 • A Quiràlia ens comprometem en el compliment de tota la normativa que afecta la prestació dels nostres serveis, entenent que aquest compliment és del tot important per aconseguir la qualitat que busquem.

  Març 2015

  Descarregar la política de treball en format PDF


  Text politica treball