Casal de Sant Andreu de Llavaneres

ESPAI EN CONSTRUCCIÓ

La GRETONETA serà el personatge protagonista que ens acompanyarà al llarg de tot el casal d’estiu 2020. Ella, una extraterrestre vinguda de molt lluny, està preocupada per la quantitat de brossa que s’està acomulant a l’univers. Com a habitant de l’espai exterior ens demana ajuda per netejar-lo mentre ens fa descobrir l’espai i tot allò que el forma.

Enguany el casal gira entorn l’univers i el treball de la sostenibilitat. A través de les activitats programades els participants podran descobrir i conèixer els elements que formen l’espai exterior i, alhora, fer-se consciens de la importància de seguir hàbits sostenibles.

Horaris i serveis del casal:

El servei del casal s’oferirà en dues franges diferenciades, del 22 de juny al 31 de juliol i del 7 al 10 de setembre. La jornada del casal d’estiu s’estructura de la següent manera, entre els serveis estàndard i els opcionals:

– Acollida matí (8h a 9h) – només juny i juliol

– Casal matí (9h a 13h)

– Servei de menjador amb càtering (13h a 15h) – Picant de Mans

– Casal de tarda (de 15h a 17h) – només juny i juliol

–  Permanències tarda (de 17h a 18h) – només juny i juliol

Cal esmentar que els serveis s’oferiran només si hi ha un mínim de 10 infants inscrits en cadascuna de les franges.

Preus i descomptes

Els preus del casal es regeixen segons l’ordenança fiscal núm.41 que regula els preus públics d’aquest servei.

S’ofereixen descomptes del 10% per a la inscripció del segon germà i per a totes les inscripcions dels participants de família monoparental o nombrosa (cal acreditar-ho amb la fotocòpia del carnet).

Els descomptes s’apliquen únicament a les franges de matí i/o tarda.

Com fer la inscripció?

Davant la situació de crisi sanitària, les agrupacions dels infants han de ser estables per garantir la seva traçabilitat. Per aquest motiu les inscripcions no podran ampliar-se ni modificar-se posteriorment. Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, es publicaran les places disponibles abans de l’inici del casal. Les inscripcions rebudes a partir del dia 18 de juny de 2020, quedaran en llista a l’espera de la possible formació d’un nou grup de participants.

Per fer la inscripció del teu fill/a al casal d’estiu de Sant Andreu de Llavaneres cal que omplis el formulari que trobaràs sota aquestes línies. T’expliquem com fer-ho.

 • Omple el formulari amb les dades de l’infant i dels responsables legals.
 • Omple les dades mèdiques de l’infant.
 • Selecciona els serveis i setmanes que vols inscriure el teu fill/a.
 • De cada setmana escollida se t’obra un desplegable. Selecciona, només si ho necessites, els serveis extres (acollida matí, menjador, casal tarda i/o permanència tarda).
 • Selecciona el descompte (si s’escau).
 • Adjunta la documentació requerida (targeta sanitària de l’infant, certificat d’al·lèrgies o intoleràncies, certificat de família numerosa o monoparental si s’escau, faotografia de carnet de l’infant, carnet de vacunes, declaració responsable, etc.)
 • Marca les autoritzacions que acceptes (les que no, deixa-les sense marcar).
 • Accepta l’avis legal i l’acceptació de condicions.
 • Escull el mètode de pagament (Targeta Bancària o Transferència Bancària)
 • Ja pots accedir al tràmit de pagament

Recorda descarregar-te el full d’autoritzacions (part dreta d’aquesta pàgina) i portar-lo degudament omplert i signat el primer dia de casal. També, t’agrairem que omplis el formulari següent per conèixer l’estat emocional del teu fill/a i poder fer un treball a mida amb ell/a durant el casal: https://ajllavaneres.cat/formulari.php?id=15125

Protocol de pagaments

Per tal de finalitzar el procés d’inscripció cal efectuar el pagament.

 • Amb Targeta: El propi formulari et redirigirà al formulari de pagament on hauràs d’introduir les dades de la targeta (número de la targeta, data de caducitat i codi de seguretat). Un cop fet rebràs un correu electrònic amb amb la confirmació de la reserva i el resum de les dades facilitades, els serveis contractats, etc.
 • Per transferència bancària: Rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la reserva, el resum de dades facilitades, els serveis contractats, etc. En el mateix missatge s’indica el número de compte on efectuar la transferència i el concepte o indicacions que cal que hi constin. Un cop fet el pagament, caldrà fer arribar el comprovant de rebut per correu electrònic o Whatsapp (nurias@quiralia.cat / 659030651).

Per sol·licitar beques podeu accedir a : https://ajllavaneres.cat/document.php?id=15134

Devolucions:

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats relacionades amb el Casal d’Estiu 2020, així com anul•lar alguna de les franges o setmanes si no s’arriba a un mínim de participants. La normativa sobre devolució dels imports de les inscripcions es regirà pel descrit en l’article 6 de l’OF núm 41 reguladora del preu públic per a la realització del casal d’estiu.

Protocols d’actuació davant del COVID-19

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com són:

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

INSCRIPCIONS TANCADES

Estiu 2021 - Dates a concretar

De 3 a 12 anys

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

AUTORITZACIONS

Full d'autoritzacions (cal portar imprès i signat el primer dia de casal)
Declaració responsables COVID-19

REUNIÓ FAMÍLIES

* Reunió informativa: https://youtu.be/pXJRNlDo7os

QUÈ NECESSITO PER FER LA INSCRIPCIÓ?

-Fotografia en color tipus carnet
- Foto de la targeta sanitària del fill/a
- Carnet de vacunes
- Certificat d'al·lèrgia o intolerància (si s'escau)
- Declaració responsable COVID-19
- Certificat família nombrosa (si s'escau)
- Certificat família monoparental (si s'escau)
- Full d'autoritzacions (descarregar, firmar i portar signat el primer dia de casal)

PER A MÉS INFORMACIÓ

* Quiràlia - 938514855
* nurias@quiralia.cat
* 659030651 (WhatsApp)