Casal d’estiu de Sant Andreu de Llavaneres

 

Torna el Casal d’Estiu de Llavaneres amb totes les mesures de seguretat per evitar contagis de covid-19.

Es farà del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de setembre de 2021.

Les inscripcions estaran obertes del 24 de maig a l’11 de juny de manera telemàtica. (PLACES LIMITADES).

Per aquelles famílies interessades en matricular els seus infants al setembre hi haurà l’opció d’apuntar-se del 19 al 31 de juliol.

 

El casal s’adreça a infants de 3 a 12 anys (P3 a 6è de primària) i comptarà amb diverses activitats de lleure, jocs, esports i tallers, dinamitzades per l’empresa Quiràlia.

Les activitats tindran lloc a l’Escola Jaume Llull durant el mes de juliol i a l’Espai Labandària durant el mes de setembre.

REUNIÓ VIRTUAL | Dijous 20 de maig de 2021, a les 19.00 h. Hi podreu accedir a través d’aquest. ENLLAÇ

CENTRE D’INTERÈS.

Reprogamem l’estiu” Aventures, robots i…vida! és la nostra proposta de casal d’estiu que enguany es fonamenta en dos eixos pedagògics actuals: d’una banda la teoria de la pedagogia líquida del filòsof i sociòleg Zygmunt Bauman qui ens anima a treballar a partir dels processos educatius la vida en un món incert i de canvis accelerats i d’altra banda el coneixement i transmissió, principalment, d’actituds i valors relacionats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) que ens proposa l’Assemblea de les Nacions Unides com a fita per a l’any 2030.

Per a fer-ho gaudirem de la companyia d’en Rò-ViD, un robot ple de vida, amb

cervell i cor, que pensa i s’emociona.

Un robot que dia a dia, combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, tallers, danses, descobertes, cançons, esports, experiments, sortides, etc.

 

Inscripcions, serveis preus

Per setmanes i franges horàries:

 • Matí
 • Matí i menjador
 • Matí, menjador i tarda
 • Matí i tarda
 • Horaris del 30 d’agost al 10 de setembre: només matí i menjador (9 a 15 h)

Horaris    

 • Matins, de 9 a 13 hores
 • Migdia (dinars), de 13 a 15 hores
 • Tardes, de 15 a 17 hores

Altres serveis (poden ser d’inscripció esporàdica)  

 • Acollida matinal, de 8 a 9 hores
 • Permanències de tarda, de 17 a 18 hores
 • Servei de menjador, de 13 a 15 hores

Els preus són segons setmanes consecutives i franges. Cal sumar-hi els imports de cada franja horària.

Exemple: dues setmanes matí + tarda= 107€+35€= 142 €

*Les setmanes han de ser consecutives. Durant el mes de setembre, l’horari de casal és matí i menjador.

 • Menjador esporàdic: 7 €/dia
 • Acollida esporàdic: 5 €/dia
 • Permanències esporàdic: 5 €/dia
 • Descomptes del 10% per a la inscripció del segon germà i per a totes les inscripcions dels participants de família monoparental o nombrosa (cal acreditar-ho amb la fotocòpia del carnet)
 • Els descomptes s’apliquen únicament a les franges matí i/o tarda. No s’aplicarà més d’un descompte per inscripció.

Documentació per fer la inscripció

 • Targeta sanitària del nen
 • Carnet de vacunes actualitzat
 • Certificat d’al·lèrgies i/o intoleràncies
 • Inscripció i autoritzacions signades (a fer el casal, imatges, protecció de dades, sortides, sortir sol)
 • Fotografia en color tipus carnet
 • Carnet de vacunes actualitzat

Si s’escau:

 • Carnet de família monoparental
 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat mèdic en cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària

 

Protocol de pagaments

Per tal de finalitzar el procés d’inscripció cal efectuar el pagament.

 • Amb Targeta: El propi formulari et redirigirà al formulari de pagament on hauràs d’introduir les dades de la targeta (número de la targeta, data de caducitat i codi de seguretat). Un cop fet rebràs un correu electrònic amb  la confirmació de la reserva i el resum de les dades facilitades, els serveis contractats, etc.
 • Per transferència bancària: Rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la reserva, el resum de dades facilitades, els serveis contractats, etc. En el mateix missatge s’indica el número de compte on efectuar la transferència i el concepte o indicacions que cal que hi constin. Un cop fet el pagament, caldrà fer arribar el comprovant de rebut per correu electrònic (casalsestiu@quiralia.cat).

 

Devolucions

 • Un cop feta la inscripció, només es retornarà l’import pagat (total o parcial) o part d’ell en aquells casos en els que el servei s’anul·li per manca de persones inscrites.
 • Les devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària. Caldrà doncs, facilitar el número de compte bancari on fer el retorn,  mitijancant un document que enviarem per mail. Sense aquest document degudament sigant  i retornat, no es farà la devolució.
  • Les dates de les devolucions són les següents:
   • Les inscripcions realitzades fins al 18 de juliol, la devolució s’efectuarà a partir del 19 de juliol
   • Les inscripcions realitzades del 19 de juliol al 15 d’agost, s’efectuarà a partir del 17 d’agost
   • Les inscripcions realitzades del 16 d’agost al 13 d’agost al 10 de setembre, s’efectuarà a partir del 13 de setembre 

Beques

S’ha obert la convocatoria de beques pel casal d’estiu municipal.
Enllaç:  https://ajllavaneres.cat/15134

Avís

 • Davant la situació de crisi sanitària, les agrupacions dels infants han de ser estables per garantir la seva traçabilitat. Per aquest motiu les inscripcions no podran ampliar-se ni modificar-se amb posterioritat a la inscripció.
 • Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, es publicaran les places disponibles abans de l’inici del casal. Les inscripcions rebudes a partir del 18 de juny de 2021, quedaran en llista a l’espera de la possible formació d’un nou grup de participants.
 • Les places són limitades. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats relacionades amb el Casal d’Estiu 2021, així com anul·lar alguna de les franges o setmanes si no s’arriba a un mínim de participants. La realització i/o desenvolupament del Casal d’estiu municipal restarà sotmesa a la situació sanitària i restriccions de mobilitat de cada moment. La normativa sobre devolució dels imports de les inscripcions es regirà pel descrit en l’article 6 de l’ordenança fiscal núm 41 reguladora del preu públic per a la realització del casal d’estiu.

Més informació Ordenança fiscal num. 41 reguladora dels preus públics per a la realització del casal d’estiu. Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19 Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb la Covid19 Els participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com són:

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.*
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.**
 • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

* Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. ** En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat L’organització aplicarà les mesures de seguretat i salut de la normativa vigent sobre lleure de l’estiu 2021 de la Direcció General de Joventut i del Departament de Salut.

 

INSCRIPCIONS TANCADES

Del 30 d’agost al 10 de setembre de 2021 (INSCRIPCIONS OBERTES DEL 19 AL 31 DE JULIOL)

De 3 a 12 anys

Escola Jaume Llull (juliol) i Espai Labandària (setembre)

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

AUTORITZACIONS

Declaració responsables COVID-19

REUNIÓ FAMÍLIES

* Link reunió informativa (Zoom): https://us02web.zoom.us/j/82991473226

PER A MÉS INFORMACIÓ

* Quiràlia - 938514855
* casalsestiu@quiralia.cat