Casalet de Carme

Reprogamem l’estiu” Aventures, robots i…vida! és la nostra proposta de casal d’estiu que enguany es fonamenta en dos eixos pedagògics actuals: d’una banda la teoria de la pedagogia líquida del filòsof i sociòleg Zygmunt Bauman qui ens anima a treballar a partir dels processos educatius la vida en un món incert i de canvis accelerats i d’altra banda el coneixement i transmissió, principalment, d’actituds i valors relacionats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) que ens proposa l’Assemblea de les Nacions Unides com a fita per a l’any 2030.

Per a fer-ho gaudirem de la companyia d’en Rò-ViD, un robot ple de vida, amb cervell i cor, que pensa i s’emociona.

Un robot que dia a dia, combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons, experiments, sortides, etc.

 

HORARIS, SERVEIS I PREUS DEL CASAL:

La jornada del casal d’estiu s’estructura de la següent manera, entre els serveis estàndard i els opcionals:

*Cal esmentar que els serveis s’oferiran només si hi ha un mínim de 5 infants inscrits en cadascuna de les franges.

Com fer la inscripció?

Per fer la inscripció del teu fill/al Casal cal que omplis el formulari que trobaràs sota aquestes línies. T’expliquem com fer-ho.

 • Omple el formulari amb les dades de l’infant i dels responsables legals.
 • Omple les dades mèdiques de l’infant.
 • Selecciona els serveis i setmanes que vols inscriure al teu fill/a.
 • De cada setmana escollida se t’obra un desplegable. Selecciona, només si ho necessites, els serveis extres (acollida matí). Recorda que els dies esporàdics d’acollida matinal s’haurà d’abonar en metàl·lic a la monitora.
 • Marca les autoritzacions que acceptes (les que no, deixa-les sense marcar).
 • Accepta l’avís legal i l’acceptació de condicions.
 • Escull el mètode de pagament (Targeta Bancària o Transferència Bancària)
 • Ja pots accedir al tràmit de pagament

 

 

DOCUMENTACIÓ

 El primer dia de Casal, s’haurà de portar la fitxa d’inscripció imprimida i signada (resguard de la reserva que t’arribarà al correu un cop feta la inscripció) a més de:

 • Fotocòpia targeta sanitària infant
 • Fotocòpia de carnet de vacunació al dia.
 • Certificat mèdic d’al·lèrgies o intoleràncies en cas d’haver posar en la inscripció que té alguna al·lèrgia o intolerància.(si es tenen)
 • Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental en cas de ser-ho.
 • Declaració responsable COVID19 (Descarrega al lateral dret d’aquesta pàgina)

 

PROTOCOL DE PAGAMENTS

Per tal de finalitzar el procés d’inscripció cal efectuar el pagament.

 • Amb Targeta: El propi formulari et redirigirà al formulari de pagament on hauràs d’introduir les dades de la targeta (número de la targeta, data de caducitat i codi de seguretat). Un cop fet rebràs un correu electrònic amb  la confirmació de la reserva i el resum de les dades facilitades, els serveis contractats, etc.

 

 • Per transferència bancària: Rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la reserva, el resum de dades facilitades, els serveis contractats, etc. En el mateix missatge s’indica el número de compte on efectuar la transferència i el concepte o indicacions que cal que hi constin. Un cop fet el pagament, caldrà fer arribar el comprovant de rebut per correu electrònic (casalsestiu@quiralia.cat).

 

DEVOLUCIONS

  • Un cop feta la inscripció, només es retornarà l’import pagat (total o parcial) o part d’ell en aquells casos en els que el servei s’anul·li per manca de persones inscrites.
  • Les devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària. Caldrà doncs, facilitar el número de compte bancari on fer el retorn,  mitijancant un document que enviarem per mail. Sense aquest document degudament sigant  i retornat, no es farà la devolució.
   • Les dates de les devolucions són les següents:
    • Les inscripcions realitzades fins al 18 de juliol, la devolució s’efectuarà a partir del 19 de juliol
    • Les inscripcions realitzades del 19 de juliol al 15 d’agost, s’efectuarà a partir del 17 d’agost
    • Les inscripcions realitzades del 16 d’agost al 13 d’agost al 10 de setembre, s’efectuarà a partir del 13 de setembre

 

INSCRIPCIONS TANCADES

Del 19 de juliol al 30 de juliol

Dels 0 als 2 anys

Escola Serra de Coll-Bàs (Avinguda Catalunya)

Ajuntament de Carme

AUTORITZACIONS

Declaració responsable Covid19