Jornada Intensiva – Escola Riu d’Or (Santpedor)

 

L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran esperant! Aquests dies d’escola on no tenim classe a les tardes aprofitarem per contruïr-nops i aprendre junts!

En Rò-ViD, un robot ple de vida, amb cervell i cor, que pensa i s’emociona quelcom imprescindible en aquests temps.

 

Un robot que dia a dia, combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons, experiments, sortides, etc.

 

DATES DEL SEVEI

Enguany el servei de Jornada Intensiva s’ofereix del 5 al 22 de juny de 2023.

Està adreçat als alumnes de l’Escola Riu d’Or de Santpedor i es farà en horari de les 15:30h a les 17h a les mateixes instal·lacions de l’escola.

Les inscripcions estaràn obertes del 10 al 26 de maig de 2023 a través de l’aplicació TPV. Un cop passades aquestes dates en cas d’estar interessades en el servei caldrà contactar amb Quiràlia i preguntar per l’Àrea de Casals d’Estiu.

 

PREUS DEL SERVEI

Preu pel pack dels 14 dies – 71 €

 

COM FER LA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció del teu fill/a al Casal cal que omplis el formulari que trobaràs sota aquestes línies. T’expliquem com fer-ho:

 • Omple el formulari amb les dades de l’infant i dels responsables legals.
 • Omple les dades mèdiques de l’infant.
 • Selecciona els serveis i setmanes que vols inscriure el teu fill/a.
 • Marca les autoritzacions que acceptes (les que no, deixa-les sense marcar).
 • Accepta l’avís legal i l’acceptació de condicions.
 • Escull el mètode de pagament (Targeta Bancària o Transferència Bancària).
 • Ja pots accedir al tràmit de pagament.
 • Serveis esporàdics de només un dia s’haurà de notificar a la coordinadora del casal i abonar en efectiu a l’equip del casal (el mateix dia).

 

DOCUMENTACIÓ

El primer dia del servei, s’haurà de portar:

 • Fitxa d’inscripció impresa i signada.
 • Fotocòpia targeta sanitària infant.
 • Fotocòpia de carnet de vacunació al dia.
 • Certificat mèdic d’al·lèrgies o intoleràncies en cas d’haver posar en la inscripció que té alguna al·lèrgia o intolerància (si es tenen).
 • Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental en cas de ser-ho.

 

RETORNS

Només es farà retorn de l’import (total o parcial) o de part d’ell en els següents casos:

 • Anul·lació de serveis per manca d’inscrits: S’abonarà l’import corresponent al servei anul·lat abans de l’inici del casal d’estiu.
 • Baixa per prescripció mèdica: es podrà cursar la baixa amb l’aportació d’un informe mèdic en el qual es posi de manifest la impossibilitat de realitzar cap activitat física. En aquest cas, es procedirà al prorrateig de la quota del preu públic en funció dels dies d’assistència al casal, respecte del dia que causi baixa.
 • Baixes justificades per causa sobrevinguda: es podrà causar baixa sense la generació de rebut en aquells casos per causes sobrevingudes i de força major (defuncions familiars, intervencions quirúrgiques, etc..), i el sol·licitant ho haurà d’acreditar documentalment.

Les devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària. Caldrà doncs, facilitar el número de compte bancari on fer el retorn,  mitjançant un document que enviarem per correu. Sense aquest document degudament signat  i retornat, no es farà la devolució.

 

PER MÉS INFORMACIÓ

Trucant a Quiràlia en el Tel. 938514855 o escrivint un correu a info@quiralia.cat / casalsestiu@quiralia.cat

 

 

INSCRIPCIONS TANCADES

Del 5 al 22 de juny 2023

De 3 a 12 anys

Escola Riu d'Or (Santpedor)

Escola Andersen (Vic)