Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de mediació escolar

Resum:

La mediació escolar es una estratègia que cada vegada s'utilitza més als centres educatius per resoldre els conflictes que puguin aparèixer al llarg del curs escolar. D'altra banda, és una estratègia que permet treballar altres aspectes importants i necessaris pels infants i joves d'avui en dia com són els valors, educació emocional, resolució de conflictes... És a dir, implantar un projecte de mediació no només serveix per solucionar situacions problemàtiques, sinó que permet fomentar uns valors i actituds i potenciar-ne el seu aprenentatge.

Aquest curs et permetrà adquirir competències en la mediació dels conflictes.

Dissenyat per:

Magalí Casanovas, pedagoga i especialitzada en consultoria laboral.

Tipus del curs:

Online

Preu:

79 €

Horaris:

Càrrega de treball de 6,5 hores setmanals

Destinataris:

Mestres d'educació primària interessats en la mediació de conflictes.

Acreditació dels perfils professionals

Aquesta formació s’inclou per a l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari depenent del Departament i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents (fent un clic sobre cadascun d’ells trobareu la descripció del Perfil Professional i els requisits addicionals per a la seva acreditació):

Un cop disposeu del Certificat del curs, i que pel seus objectius i continguts pugui ser acreditat, no dubteu a fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials o del Consorci (formulari de sol·licitud) o dirigir-vos directament per tal d’activar algun dels possibles perfils professionals.

Objectius:

- Conèixer què és la mediació escolar.
- Donar eines i recursos pels processos de mediació.
- Potenciar la reflexió i l'esperit crític.
- Ser capaç de crear un projecte de mediació per un centre educatiu.

Continguts:

- La Mediació.
- El conflicte.
- La Mediació Escolar.
- Estratègies i recursos.

Titulació:

Certificat i diploma oficial de reconeixement de la formació permanent al professorat no universitari del Departament d'Educació.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula't en aquest curs
De l'11 de novembre al 9 de desembre de 2020
20 hores / 79 € / Online
Del 3 de febrer al 3 de març de 2021
20 hores / 79 € / Online
Del 7 d'abril al 5 de maig de 2021
20 hores / 79 € / Online
Del 2 al 30 de juny de 2021
20 hores / 79 € / Online
De l'1 al 29 de juliol de 2021
20 hores / 79 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa