ESCOLA LES BASSEROLES. SEVA. Casal d'estiu

ESCOLA LES BASSEROLES. SEVA. Casal d'estiu

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn:Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables:Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.


COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


A QUI VA DIRIGIT

Nens i nenes dels 3 als 12 anys

Tipus

Casals

TEMPORALITAT DEL JOC

Del 25 de juny al 27 de juliol.

De dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00 amb opció de tardes de les 15.00 a les 17.00.

Opcional: Servei de menjador amb carmanyola 


Àmbit

Lleure

Preu

9.00 a les 13.00. 1 setmana, 1 nen/a són 43 € 

 

9.00 a les 13.00. 1 setmana, 1 nen/a 1 germà/na o germans/es són 40 € per nen/a

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 1 setmana, 1 nen/a són 64 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 1 setmana, 1 germà o germana són 61 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmanes, 1 nen són 200 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmanes, 1 nen/a 1 germà/na o germans/es  són 189 € per nen/a

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00,  5 setmanes, 1 nen/a són 300 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 5 setmanes, 1 germà o germana són 285 €


13.00 a les 15.00. Servei de menjador, on els nens/es han de portar la carmanyola són 3,5 € / dia i nen/a