ESCOLA SANTA AGNÈS. LA ROCA DEL VALLÈS. Casal d'estiu

ESCOLA SANTA AGNÈS. LA ROCA DEL VALLÈS. Casal d'estiu

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn:Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables:Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.


COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


A QUI VA DIRIGIT

Nens i nenes dels 3 als 12 anys

Tipus

Casals

TEMPORALITAT DEL JOC

Del 25 de juny al 27 de juliol.

De dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00 i opció de tardes de les 15.00 a les 17.00

Opcional: Servei de menjador i el servei d'acollida

També hi ha l'opció de fer la setmana del 3 al 7 de setembre

Els diferents serveis del casal es portaran a terme si hi ha un mínim de 8 inscrits a la setmana


Àmbit

Lleure

Preu

9.00 a les 13.00. 1 setmana, 1 nen/a són 41,97 €

 

15.00 a les 17.00. 1 setmana, 1 nen/a són 21,86 € 

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00. 1 setmana, 1 nen/a són 52,44 € 

 

Servei d'acollida són 10,92 € /setmana/nen/a

 

Servei d'acollida són 3,06 € /setmana/dia/a

 

Servei de menjador són 30,59 €/setmana/nen/a

 

Servei de menjador són 7,44 €/setmana/nen/a


Per a més informació envieu un correu a info@quiralia.cat o bé al telèfon 93 851 48 55