ESCOLA ST. GENÍS. TARADELL. Casal d'estiu

ESCOLA ST. GENÍS. TARADELL. Casal d'estiu

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn:Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables:Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.


COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


A QUI VA DIRIGIT

Nens i nenes dels 3 als 12 anys

Tipus

Casals

TEMPORALITAT DEL JOC

Del 25 de juny al 27 de juliol

De dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00

Opcional: Servei d'acollida de les 8.00 a les 9.00

Els diferents serveis del casal es portaran a terme si hi ha un mínim de 10 alumnes a la setmana


Àmbit

Lleure

Preu

9.00 a les 13.00. 1 setmana, 1 nen/a són 49 €

 

9.00 a les 13.00. 1 setmana a partir de 2 germans, família monoparental i família nombrosa són 46 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmanes, 1 nen/a són 230 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmana a partir de 2 germans, família monoparental i família nombrosa són 220 €

 

Servei d'acollida són 15 € /setmana/nen/a

 

Servei d'acollida esporàdic són 5 € /dia

 

 


Per a més informació envieu un correu a info@quiralia.cat o bé al telèfon 93 851 48 55