Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'atenció a la diversitat: Autisme

Resum:

Actualment, l'alumnat que ens trobem dins les aules és molt divers, cadascú amb les seves particularitats i mancances. Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són cada vegada més comuns dins les nostres escoles i sovint no sabem com gestionar-los. És per aquest motiu que com a professionals cal disposar de diferents eines per poder atendre de la millor manera aquesta diversitat. Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements per de poder intervenir amb aquest alumnat.

Dissenyat per:

Gemma López Pañella

Tipus del curs:

Online

Preu:

85 €

Destinataris:

Persones interessades en conèixer més de prop el trastorn de l'espectre autista (TEA) i treballar amb infants amb TEA.

Objectius:

- Oferir informació pràctica i especialitzada sobre els infants amb TEA i en la seva intervenció.
- Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels infants TEA.
- Oferir informació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb TEA.
- Oferir recursos materials per a poder utilitzar a les aules.

Continguts:

- Descripció del trastorn de l'espectre autista.
- Detecció precoç.
- Intervenció i recursos per les aules.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula't en aquest curs
Del 27 d'octubre al 24 de novembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 3 al 17 de novembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 10 de novembre al 9 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 17 de novembre a l'1 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 24 de novembre al 22 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
De l'1 al 15 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 9 de desembre al 7 de gener de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 15 al 29 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 22 al 19 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa