Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'atenció a la diversitat: Autisme

Resum:

Actualment, l'alumnat que ens trobem dins les aules és molt divers, cadascú amb les seves particularitats i mancances. Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són cada vegada més comuns dins les nostres escoles i sovint no sabem com gestionar-los. És per aquest motiu que com a professionals cal disposar de diferents eines per poder atendre de la millor manera aquesta diversitat. Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements per de poder intervenir amb aquest alumnat.

Dissenyat per:

Gemma López Pañella. Mestra. Tècnica de Quiràlia

Tipus del curs:

Online

Preu:

85 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones interessades en conèixer més de prop el trastorn de l'espectre autista (TEA) i treballar amb infants amb TEA.

Objectius:

- Oferir informació pràctica i especialitzada sobre els infants amb TEA i en la seva intervenció.
- Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels infants TEA.
- Oferir informació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb TEA.
- Oferir recursos materials per a poder utilitzar a les aules.

Continguts:

- Descripció del trastorn de l'espectre autista.
- Detecció precoç.
- Intervenció i recursos per les aules.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 4 al 18 de maig de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
20 hores / 85 € / Online
De l'1 al 15 de juny de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 15 al 29 de juny de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 29 de juny al 7 de juliol de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 13 al 27 de juliol de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 20 de juliol al 3 d'agost de 2021
20 hores / 85 € / Online / Intensiu

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa