Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'atenció a la diversitat: TDAH

Resum:

Actualment, l'alumnat que ens trobem dins les aules és molt divers, cadascú amb les seves particularitats, potencialitats i mancances. El Trastorn per Dèficit d'Atenció és cada vegada més comú dins les nostres escoles i sovint no sabem com gestionar-lo.
Molts professionals de l'educació manifesten diverses dificultats amb les què es troben a l'hora d'atendre infants i adolescents que presenten problemes per concentrar-se o controlar el seu moviment o impulsos. En la majoria dels casos infants amb TDAH.

Aquest curs t'ofereix estratègies i consells com a professional de l'educació per tal de garantir que l'alumnat amb necessitats educatives especials pugui assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals i educatives. El curs es distribueix en 3 blocs constituïts per una part teòrica i una de pràctica on l'alumne/a haurà de posar en marxa els seus coneixements i habilitats.

Dissenyat per:

Gemma López Pañella

Tipus del curs:

Online

Preu:

85 €

Destinataris:

Persones interessades en conèixer més sobre el TDAH i com intervenir amb infants i adolescents amb aquest trastorn.

Objectius:

- Oferir informació pràctica i especialitzada sobre els infants amb TDAH i en la seva intervenció.
- Dotar als professionals una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels infants TDAH.
- Proporcionar eines per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb TDAH.
- Oferir recursos materials per a poder utilitzar a les aules.

Continguts:

- Descripció del Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH).
- Detecció precoç.
- Intervenció i recursos en els espais educatius.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula't en aquest curs
Del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 4 al 18 de novembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
De l'11 de novembre al 9 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 18 de novembre al 2 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 25 de novembre al 23 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online
Del 2 al 16 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 9 de desembre al 7 de gener de 2021
20 hores / 85 € / Online
Del 16 al 30 de desembre de 2020
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 23 de desembre al 20 de gener de 2021
20 hores / 85 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa