Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de resolució de conflictes a l'aula

Resum:

En tots els àmbits socials sorgeixen conflictes i en tots els àmbits es fa necessari poder conèixer recursos que desenvolupin relacions grupals i interpersonals de forma positiva. En l'àmbit escolar i educatiu, la bona convivència entre totes les persones que el formen (infants, adolescents, professorat, famílies...) es converteix en un dels reptes importants per a crear un clima que afavoreixi el diàleg i potenciï la comunicació.

Aquest curs té com a objectiu dotar als equips docents d'eines perquè aprenguin a gestionar i autogestionar els conflictes que es puguin trobar a l'aula o entre companys de manera pacífica i efectiva.

Dissenyat per:

Nuri Valldeoriola. Pedagoga, monitora i directora en el lleure. Formadora de l'escola d'educadors Quiràlia.

Tipus del curs:

Online

Preu:

79 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Docents que vulguin millorar les seves competències en la resolució de conflictes.

Acreditació dels perfils professionals

Aquesta formació s’inclou per a l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari depenent del Departament i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents (fent un clic sobre cadascun d’ells trobareu la descripció del Perfil Professional i els requisits addicionals per a la seva acreditació):

Un cop disposeu del Certificat del curs, i que pel seus objectius i continguts pugui ser acreditat, no dubteu a fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials o del Consorci (formulari de sol·licitud) o dirigir-vos directament per tal d’activar algun dels possibles perfils professionals.

Objectius:

- Aprendre del conflicte.
- Treballar els aspectes fonamentals de la figura del/la mediador/a en un conflicte.
- Conèixer diferents eines, mètodes i estratègies per a la resolució de conflictes.
- Saber utilitzar les eines de resolució de conflictes segons els diferents àmbits d'actuació.
- Conèixer alternatives al càstig.

Continguts:

- Aprendre del conflicte. La importància de respectar els sentiments.
- La comunicació entre les persones afectades.
- Estratègies, eines i tècniques per a la resolució de conflictes.
- Etapes del procés de resolució de conflictes interpersonals.
- Alternatives al càstig.

Titulació:

Certificat i diploma oficial de reconeixement de la formació permanent al professorat no universitari del Departament d'Educació.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 3 de febrer al 3 de març de 2021
20 hores / 79 € / Online
Del 7 d'abril al 5 de maig de 2021
20 hores / 79 € / Online
Del 2 al 30 de juny de 2021
20 hores / 79 € / Online
De l'1 al 29 de juliol de 2021
20 hores / 79 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa