Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'alumnat amb Altes Capacitats

Resum:

Durant molts temps l'alumnat amb Altes Capacitats ha estat els grans oblidats dins de les aules, ja que l'Atenció a la Diversitat durant anys s'ha centrat en l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge.

Afortunadament l'educació ha estat un camp que ha evolucionat molt, i que gràcies a l'esforç que realitzen tots els docents, cada dia s'arriba a més infants de manera efectiva.

Aquest curs et permetrà aprendre sobre les Altes Capacitats i conèixer estratègies d'intervenció a l'aula per a aquest alumnat.

Dissenyat per:

Montse Rocadembosch. Psicòloga.

Tipus del curs:

Online

Preu:

65 €

Horaris:

Una càrrega de treball de 5 hores a la setmana.

Destinataris:

Mestres interessats en les Altes Capacitats.

Acreditació dels perfils professionals

Aquesta formació s’inclou per a l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari depenent del Departament i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents (fent un clic sobre cadascun d’ells trobareu la descripció del Perfil Professional i els requisits addicionals per a la seva acreditació):

Un cop disposeu del Certificat del curs, i que pel seus objectius i continguts pugui ser acreditat, no dubteu a fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials o del Consorci (formulari de sol·licitud) o dirigir-vos directament per tal d’activar algun dels possibles perfils professionals.

Objectius:

- Comprendre què significa que un infant tingui Altes Capacitats.
- Conèixer les característiques generals de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Conèixer el procés de valoració.
- Potenciar i ser capaç de donar respostes educatives originals i creatives.

Continguts:

- Aproximació al concepte d'Altes Capacitats.
- Diferenciació del grup heterogeni d'infants amb Altes Capacitats i característiques.
- Detecció de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Intervenció a l'aula: eines i estratègies.

Titulació:

Certificat i diploma oficial de reconeixement de la formació permanent al professorat no universitari del Departament d'Educació.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula't en aquest curs
Del 4 al 18 de novembre de 2020
15 hores / 65 € / Online
Del 10 al 24 de febrer de 2021
15 hores / 65 € / Online
Del 24 de març al 7 d'abril de 2021
15 hores / 65 € / Online
Del 5 al 19 de maig de 2021
15 hores / 65 € / Online
De l'1 al 15 de juliol de 2021
15 hores / 65 € / Online
Del 14 al 28 de juliol de 2021
15 hores / 65 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa