Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'alumnat amb Altes Capacitats 15h

Resum:

Durant molts temps l'alumnat amb Altes Capacitats ha estat els grans oblidats dins de les aules, ja que l'Atenció a la Diversitat durant anys s'ha centrat en l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge.

Afortunadament l'educació ha estat un camp que ha evolucionat molt, i que gràcies a l'esforç que realitzen tots els docents, cada dia s'arriba a més infants de manera efectiva.

Aquest curs et permetrà aprendre sobre les Altes Capacitats i conèixer estratègies d'intervenció a l'aula per a aquest alumnat.

Dissenyat per:

Montse Rocadembosch. Psicòloga.

Tipus del curs:

Online

Preu:

65 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Mestres interessats en les Altes Capacitats.

Acreditació dels perfils professionals

Tots els cursos per a mestres que impartim des de Quiràlia estant reconeguts com a formació permanent al professorat.

A més a més, a continuació, trobareu una llista amb la relació de cursos que també acrediten el perfil professional de Diversitat i educació especial:

- Resolució de conflictes a l'aula (20 hores)
- Coeducació: educar per a la igualtat de gènere (20 hores)
- Medicació escolar (20 hores)
- Trastorns d'aprenentatge a l'aula (30 hores)

Objectius:

- Comprendre què significa que un infant tingui Altes Capacitats.
- Conèixer les característiques generals de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Conèixer el procés de valoració.
- Potenciar i ser capaç de donar respostes educatives originals i creatives.

Continguts:

- Aproximació al concepte d'Altes Capacitats.
- Diferenciació del grup heterogeni d'infants amb Altes Capacitats i característiques.
- Detecció de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Intervenció a l'aula: eines i estratègies.

Titulació:

Certificat i diploma oficial de reconeixement de la formació permanent al professorat no universitari del Departament d'Educació.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 31 de maig al 28 de juny de 2022
15 hores / 65 € / Online
Del 28 de juny al 26 de juliol de 2022
15 hores / 65 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa