Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'alumnat amb Altes Capacitats 20h

Resum:

Durant molts temps l'alumnat amb Altes Capacitats ha estat els grans oblidats dins de les aules, ja que l'Atenció a la Diversitat durant anys s'ha centrat en l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge.

Afortunadament l'educació ha estat un camp que ha evolucionat molt, i que gràcies a l'esforç que realitzen tots els docents, cada dia s'arriba a més infants de manera efectiva.

Aquest curs et permetrà aprendre sobre les Altes Capacitats i conèixer estratègies d'intervenció a l'aula per a aquest alumnat.

Dissenyat per:

Montse Rocadembosch. Psicòloga.

Tipus del curs:

Online

Preu:

65 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Tots aquells professionals de l'educació en actiu o persones que es preparen per a ser-ho.

Acreditació dels perfils professionals

Tots els cursos per a mestres que impartim des de Quiràlia estant reconeguts com a formació permanent al professorat.

A més a més, a continuació, trobareu una llista amb la relació de cursos que també acrediten el perfil professional de Diversitat i educació especial:

- Resolució de conflictes a l'aula (30 hores)
- Coeducació: educar per a la igualtat de gènere (30 hores)
- Medicació escolar (20 hores)
- Trastorns d'aprenentatge a l'aula (30 hores)
- Alumnat amb Altes Capacitats (20 hores)

Objectius:

- Comprendre què significa que un infant tingui Altes Capacitats.
- Conèixer les característiques generals de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Conèixer el procés de valoració.
- Potenciar i ser capaç de donar respostes educatives originals i creatives.

Continguts:

- Aproximació al concepte d'Altes Capacitats.
- Diferenciació del grup heterogeni d'infants amb Altes Capacitats i característiques.
- Detecció de l'alumnat amb Altes Capacitats.
- Intervenció a l'aula: eines i estratègies.

Titulació:

Un cop hagis assolit el curs amb èxit obtindràs el Diploma i Certificat propi de Quiràlia i
tindràs accés al Certificat de superació del curs a l'apartat de "Els meus certificats" del portal XTEC.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Col·labora

Aquesta formació és vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2022. Consulta els requisits en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/

Matricula't en aquest curs
De l'11 d'abril al 9 de maig de 2023
20 hores / 65 € / Online
Del 3 al 31 de juliol de 2023
20 hores / 65 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa