Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de pautes de tutorització a l'aula 15h

Resum:

En tota acció educativa és important que l'alumnat rebi el suport necessari per desenvolupar al màxim les seves competències i habilitats. Aquí és on recau la importància de l'acció tutorial o tutorització. Com a docents és important conèixer el nostre paper per realitzar aquesta tasca correctament i, així, poder assegurar un bon desenvolupament personal, educatiu i professional de les persones que passen per les nostres aules en un període més o menys llarg de temps.

Aquest curs t'ofereix les eines d'intervenció amb l'alumnat, com també, diferents recursos per treballar amb ells.

Dissenyat per:

Núria Solà. Pedagoga.

Tipus del curs:

Online

Preu:

65 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Mestres i professorat interessat en millorar les seves competències en acció tutorial.

Acreditació dels perfils professionals

Tots els cursos per a mestres que impartim des de Quiràlia estant reconeguts com a formació permanent al professorat.

A més a més, a continuació, trobareu una llista amb la relació de cursos que també acrediten el perfil professional de Diversitat i educació especial:

- Resolució de conflictes a l'aula (30 hores)
- Coeducació: educar per a la igualtat de gènere (30 hores)
- Medicació escolar (20 hores)
- Trastorns d'aprenentatge a l'aula (30 hores)
- Alumnat amb Altes Capacitats (20 hores)

Objectius:

- Conèixer què és l'acció tutorial i com es desenvolupa.
- Conèixer el rol del tutor i les seves principals funcions.
- Adquirir eines per intervenir amb l'alumnat, les famílies i l'equip docent.
- Conèixer recursos i estratègies per aplicar a l'aula durant la tutoria.

Continguts:

- L'acció tutorial.
- El tutor.
- Recursos per l'orientació.

Titulació:

Un cop hagis assolit el curs amb èxit obtindràs el Diploma i Certificat propi de Quiràlia i
tindràs accés al Certificat de superació del curs a l'apartat de "Els meus certificats" del portal XTEC.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Col·labora

Aquesta formació és vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2022. Consulta els requisits en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/

Matricula't en aquest curs
Del 20 de desembre al 3 de gener de 2023
15 hores / 65 € / Online
Del 10 al 24 de gener de 2023
15 hores / 65 € / Online
Del 7 al 21 de febrer de 2023
15 hores / 65 € / Online
Del 7 al 21 de març de 2023
15 hores / 65 € / Online
De l'11 al 18 d'abril de 2023
15 hores / 65 € / Online
Del 3 al 17 de juliol de 2023
15 hores / 65 € / Online
Del 17 al 31 de juliol de 2023
15 hores / 65 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.



          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa