Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de pautes de tutorització a l'aula 15h

Resum:

En tota acció educativa és important que l'alumnat rebi el suport necessari per desenvolupar al màxim les seves competències i habilitats. Aquí és on recau la importància de l'acció tutorial o tutorització. Com a docents és important conèixer el nostre paper per realitzar aquesta tasca correctament i, així, poder assegurar un bon desenvolupament personal, educatiu i professional de les persones que passen per les nostres aules en un període més o menys llarg de temps.

Aquest curs t'ofereix les eines d'intervenció amb l'alumnat, com també, diferents recursos per treballar amb ells.

Dissenyat per:

Núria Solà. Pedagoga.

Tipus del curs:

Online

Preu:

65 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Mestres i professorat interessat en millorar les seves competències en acció tutorial.

Acreditació dels perfils professionals

Tots els cursos per a mestres que impartim des de Quiràlia estant reconeguts com a formació permanent al professorat.

A més a més, a continuació, trobareu una llista amb la relació de cursos que també acrediten el perfil professional de Diversitat i educació especial:

- Resolució de conflictes a l'aula (20 hores)
- Coeducació: educar per a la igualtat de gènere (20 hores)
- Medicació escolar (20 hores)
- Trastorns d'aprenentatge a l'aula (30 hores)

Objectius:

- Conèixer què és l€acció tutorial i com es desenvolupa.
- Conèixer el rol del tutor i les seves principals funcions.
- Adquirir eines per intervenir amb l€alumnat, les famílies i l€equip docent.
- Conèixer recursos i estratègies per aplicar a l€aula durant la tutoria.

Continguts:

- L'acció tutorial.
- El tutor.
- Recursos per l'orientació.

Titulació:

Certificat i diploma oficial de reconeixement de la formació permanent al professorat no universitari del Departament d'Educació.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 28 de juny al 12 de juliol de 2022
15 hores / 65 € / Online
Del 12 al 26 de juliol de 2022
15 hores / 65 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa