Formació a mida

Des de l'escola i el servei de formació de Quirŕlia oferim el servei d'organització d'un curs a mida al vostre municipi o entitat. Ens desplacem a la població per fer el curs allŕ on interessi, amb tot allň necessari per poder fer el curs (gestió acadčmica, docčncia, gestió administrativa...). L'entitat organitzadora només cal que hi aporti un espai o instalˇlació on poder fer el curs i, si vol, fer-ne la difusió publicitŕria del curs. La gestió administrativa (inscripcions, pagaments...) i la gestió acadčmica (docčncia, coordinació...) la fem des de l'escola.

La formació que es pot solˇlicitar és variada: des de l'organització d'un curs oficial de lleure (monitor i director), fins a curs monogrŕfic (resolució de conflictes, recursos...) o un curs d'especialització (curs de monitor de menjador, monitor esportiu...). Així, amb l'entitat o municipi que ho solˇliciti acordarem les necessitats i els interessos, per tal d'adaptar-ne la formació, els continguts i els horaris. Per solˇlicitar informació només cal que et posis en contacte amb nosaltres a través del correu info@escolaquiralia.cat

Formació a mida

Formació a mida