Casal d’estiu de Calella 2024

Arriba un estiu ple d’emocions i aventures, és una oportunitat per somniar, experimentar i superar els límits de la realitat, projectant que un món millor és possible. En aquest centre d’interès, els infants i joves del casal acompanyaran a Trip i Trap en el seu viatge pel casal del circ AVENTURA’T, on hauran de posar en joc les seves habilitats, emocions, creativitat, reflexió, cooperació i aprenentatges per tal de superar els reptes setmanals que es plantegen durant el dia a dia del casal.

Trip i Trap són una parella de joves clowns que acaben d’arribar de fer la volta al món. La seva missió és portar somriures a tots els infants del món i assegurar-se que cap infant perd, per cap motiu, el dret a riure i passar-ho bé. Tenen històries molt emocionants a explicar-nos, han viscut un munt d’aventures i d’aquestes n’han tret molts aprenentatges que tenen ganes de compartir. És per això que han decidit convidar-nos al circ AVENTURA’T, un lloc per a obrir les nostres ales, la nostra creativitat i poder expressar-nos lliurement, al mateix temps que construïm un món millor i més just per a tots els infants i joves del món. Des del lleure educatiu es reconeix la importància de considerar tant la individualitat de cada infant, com la dinàmica de grup i la relació amb el seu entorn proper.

 Viu un estiu ple d’aventures amb Quiràlia!

 

DATES DEL CASAL I DE LES INSCRIPCIONS

Enguany el Casal es farà de l’1 de juliol fins al 30 d’agost de 2024.

Està adreçat a infants de 3 a 12 anys, és a dir, infants que han cursat des de I3 fins a 6é primària.

El casal es farà en horari de matí de les 9h a les 13h i de tarda de les 16h a les 19h (amb la possibilitat de serveis complementaris).

El formulari d’inscripció estarà operatiu del 17 d’abril fins al 15 de maig de 2024. Les places són limitades. Un cop passades aquestes dates, en cas d’estar interessades en el casal, caldrà contactar amb Quiràlia i preguntar per l’Àrea de Casals d’Estiu.

 

HORARIS / SERVEIS

7:45h – 9h → Acollida Matinal
9h – 13h → Casal de Matí
13h – 16h → Servei de Menjador amb carmanyola
16h – 19h → Casal de Tarda

 

TAULA DE PREUS

Casal d’estiu matí –> 144,06 € (mes sencer)
Casal d’estiu tarda –> 134,26 € (mes sencer)
Casal d’estiu matí i tarda –> 193,06 € (mes sencer)

Acollida matinal –> 36,26 € (mes sencer)
Menjador carmanyola –> 120 € (mes sencer) / 32 € (per setmana) / 7 € (per dia)

Per a tots aquests serveis s’estableix la següent matrícula no retornable -> 28,00 €

 

COM FER LA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció del teu fill/a al Casal cal que omplis el formulari que trobaràs sota aquestes línies. T’expliquem com fer-ho:

 • Omple el formulari amb les dades de l’infant i dels responsables legals.
 • Omple les dades mèdiques de l’infant.
 • Selecciona els serveis i mes que vols inscriure el teu fill/a.
 • Marca les autoritzacions que acceptes (les que no, deixa-les sense marcar).
 • Accepta l’avís legal i l’acceptació de condicions.
 • Escull el mètode de pagament (Targeta Bancària o Transferència Bancària).
 • Ja pots accedir al tràmit de pagament.

 

BEQUES

En el cas d’haver sol·licitat una beca pel casal a l’Ajuntament, s’haurà de marcar la casella corresponent en el formulari d’inscripció. En finalitzar el procés es demanarà el pagament amb targeta o transferència bancària de l’import de matrícula (28 €). El pagament restant haurà d’efectuar-se abans del començament del casal i una vegada les beques siguin resoltes i comunicades a les famílies.

IMPORTANT: per poder assistir al casal és imprescindible fer front al pagament de l’import no cobert per la beca atorgada.

 

DOCUMENTACIÓ

El primer dia de Casal, s’haurà de portar:

 • Fitxa d’inscripció impresa i signada.
 • Fotocòpia targeta sanitària infant.
 • Fotocòpia de carnet de vacunació al dia.
 • Certificat mèdic d’al·lèrgies o intoleràncies en cas d’haver posar en la inscripció que té alguna al·lèrgia o intolerància (si es tenen).

 

RETORNS

Només es farà retorn de l’import (total o parcial) en els següents casos:

 • Anul·lació de serveis per manca d’inscrits: S’abonarà l’import corresponent al servei anul·lat abans de l’inici del casal d’estiu.
 • Baixa per prescripció mèdica: es podrà cursar la baixa amb l’aportació d’un informe mèdic en el qual es posi de manifest la impossibilitat de realitzar cap activitat física. En aquest cas, es procedirà al prorrateig de la quota del preu públic en funció dels dies d’assistència al casal, respecte del dia que causi baixa.
 • Baixes justificades per causa sobrevinguda: es podrà causar baixa sense la generació de rebut en aquells casos per causes sobrevingudes i de força major (defuncions familiars, intervencions quirúrgiques, etc..), i el sol·licitant ho haurà d’acreditar documentalment.

La matrícula de 28 € no es retornarà en cap cas.

La devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària. Caldrà doncs, facilitar el número de compte bancari on fer el retorn,  mitjançant un document que enviarem per correu. Sense aquest document degudament signat  i retornat, no es farà la devolució.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Trucant a Quiràlia en el Telf. 938514855 (horari d’atenció telefònica: dl. dc. i dv. de 11h a 13h30 i dt. i dj. de 15h a 17h) o escrivint un correu a casalsestiu@quiralia.cat

 

De l’1 de juliol fins al 30 d’agost de 2024

De I3 a 6é primària

Escola La Minerva (Calella)

Ajuntament de Calella