Casal i casalets d’estiu de Lloret de Mar 2024

La màgia de l’estiu arribarà i junts somiarem, experimentarem i superarem els límits de la realitat, projectant un altre món possible!

Arriba un estiu ple d’emocions i aventures, és una oportunitat per somniar, experimentar i superar els límits de la realitat, projectant que un món millor és possible. En aquest centre d’interès, els infants i joves del casal acompanyaran a Trip i Trap en el seu viatge pel casal del circ AVENTURA’T, on hauran de posar en joc les seves habilitats, emocions, creativitat, reflexió, cooperació i aprenentatges per tal de superar els reptes setmanals que es plantegen durant el dia a dia del casal.

Trip i Trap són una parella de joves clowns que acaben d’arribar de fer la volta al món. La seva missió és portar somriures a tots els infants del món i assegurar-se que cap infant perd, per cap motiu, el dret a riure i passar-ho bé. Tenen històries molt emocionants a explicar-nos, han viscut un munt d’aventures i d’aquestes n’han tret molts aprenentatges que tenen ganes de compartir.

És per això que han decidit convidar-nos al circ AVENTURA’T, un lloc per a obrir les nostres ales, la nostra creativitat i poder expressar-nos lliurement, al mateix temps que construïm un món millor i més just per a tots els infants i joves del món. Des del lleure educatiu es reconeix la importància de considerar tant la individualitat de cada infant, com la dinàmica de grup i la relació amb el seu entorn proper.

 

 Viu un estiu ple d’aventures amb Quiràlia!

 

TERMINI D’INSCRIPCIONS:

Del 23 al 31 de maig de 2024 – Del 17 al 21 de juliol de 2024

HORA INICI INSCRIPCIONS: 08.00h MATÍ

La reserva de plaça serà efectiva una vegada efectuat el pagament.

L’assistència al casal d’estiu durant el mes de juliol, no garanteix la plaça del mes d’agost. La plaça d’ambdós mesos queda rservada amb el pagament de cada mes. 

 COM FER LA INSCRIPCIÓ?

Al web www.lloret.cat

DOCUMENTACIÓ a entregar:

 • Instància Sol·licitud de reducció de la taxa per assistència al casal d’estiu
 • Última declaració IRFF o bé Formulari d’autorització consulta dades AEAT, signat per amdós progenitors.
 • Resolució d’acolliment
 • Fitxa creditor. (Complimentada i signada amb la diligència bancària)

 

HORARIS PERE TORRENT

CASAL MATÍ ->  de 9 a 13 h dilluns a divendres

Servei menjador: de dilluns a divendres de 13 a 15 h

Dissabtes: matins de 9 a 13 h

 

HORARIS POMPEU FABRA

De dilluns a divendres:

CASAL -> de 9 a 13 h o tardes de 15 a 19 h

Jornada completa: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Servei de menjador de dilluns a divendres de 13 a 15 h

Dissabtes: matins de 9 a 13 h

 

PREUS

 • Mitja jornada (matí o tarda): 92€ cada mes
 • Jornada completa: 130 € cada mes (sense menjador)
 • Reducció: 15% per al segon i succesius germans
 • Redució: 30% families monoparentals / nombroses

 

BAIXES O CANVIS DE MODALITAT

Per la no assistència al Casal d’Estiu es podrà sol·licitar la devolució mitjançant una instància presentada telemàticament al web www.lloret.cat dins els terminis establerts.

Terminis per sol·licitar la devolució del Casal d’Estiu:

 • Casal d’estiu mes de juliol – Fins al 30 de juny de 2024
 • Casal d’estiu mes d’agost – Fins al 31 de juliol de 2024

 

SERVEI DE MENJADOR (places limitades)

INSCRIPCIONS

A partir del 10 de juny de 2024.  HORA INICI INSCRIPCIONS: 08.00 h MATÍ

Eventuals: es podrà realitzar la inscripció al servei de menjador fins el dia abans de fer ús del servei a les 22.00 h, sempre que hi hagi places disponibles.

No es podrà fer ús del servei de menjador, si no s’ha realitzat el pagament corresponent.

 

REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES: 26 de JUNY a les 18h a l’Escola Pere Torrent.

Documentació obligatòria que cal portar el primer dia de Casal:

 • Fitxa d’inscripció
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
 • Carnet de família monoparental / nombrosa, si és el cas
INSCRIPCIONS TANCADES

de l’1 juliol al 31 d’agost 2024

Casal -> de 3 a 12 anys | Casalets -> de 0 a 3 anys

Ajuntament de Lloret de Mar