Extraescolars – Montcada i Reixac

 

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – MONTCADA i REIXAC (Pla Eduactiu d’Entorn)

Des del Pla Educatiu d’entorn de Montcada i Reixac (Ajuntament i Departament d’Educació de la Generalitat) treballant conjuntament amb Quiràlia es vol oferir un ventall d’activitats extraescolars gratuïtes per als infants del municipi que promoguin el coneixement de diferents àrees: les arts escèniques, l’esport, la llengua, la comunicació, l’alimentació, la cohesió grupal, etc.

Aquests tallers estan dirigits a tots els infants i jovent del municipi des d’Infantil 3 fins a 4t d’ESO. Tenint en compte però el gran marge d’edats al que ens adrecem, s’ha fet una adaptació del tallers i oferta per a les diferents edats. D’aquesta manera, els tallers s’organitzaran per cursos per respectar les diferents etapes evolutives dels infants i jovent, així com que hi hagi una igualtat entre els diferents participants, i les activitats s’adaptin a les necessitats i interessos dels i les participants.

Aquestes activitats estan finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència (MRR) i dins la UEuropea NextGeneratioEU (Component 21, Inversió 02 MRR) i dins la mesura C21 102 Programa d’orientació, avançament i enriquiment educatiu en centres d’especial complexitat educativa (Programa PROA+).

 

OFERTA DE LES ACTIVITATS

PLACES DE L’OFERTA DE LES ACTIVITATS

Cada activitat tindrà 14 places.

De les 14 places, 4 estaran reservades per participants amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu): que rebin algun tipus de beques escolars, i/o bé, que tinguin necessitats educatives especials (33% de grau de discapacitat).

 

TERMINI PREINSCRIPCIÓ

Del 22 al 28 de febrer.

 

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

Per fer la inscripció  del teu fill/a a l’activitat extraescolar cal que omplis el formulari que trobaràs al final d’aquesta pàgina. T’expliquem com fer-ho.

 • Omple els camps “dades de l’infant” i “responsables legals”
 • Omple les dades mèdiques de l’infant
 • Accepta l’avís legal i de condicions
 • Envia el formulari
 • Rebràs un email-resguard amb el resum de la inscripció

 

DOCUMENTACIÓ I AUTORITZACIONS

El primer dia de l’extraescolar s’haurà de portar:

 • Fitxa d’inscripció impresa i signada (resguard de la reserva que t’arribarà al correu un cop feta inscripció).
 • Fotocòpia targeta sanitària infant.
 • Autorització de sortida de l’infant sol i drets d’imatge. (Descarrega al lateral dret d’aquesta pàgina).
 • Fotocòpia de la Targeta acreditativa de discapacitat (en cas de sol•licituds de monitoratge de suport- vetlladors/es).

 

SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Persona de contacte: Sílvia Alcolea

Telfèfon: 93.851.48.55

Correu: silviaa@quiralia.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 12:00h i els dimarts i dijous de 16:00h a 18:00h

  

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES (CRITERIS)

 • Per ordre de tramitació de la preinscripció (data i hora).
 • 4 Places reservades per NESE (que rebin algun tipus de beques escolars, i/o bé, que tinguin necessitats educatives especials amb 33% de grau de discapacitat).
 • En el cas que superi la demanda de participants amb NESE respecte les 4 places reservades per cada activitat, el criteri a seguir serà per ordre de preinscripció (data i hora).

 

DATA INICI I FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Setmana del 6 de març 2023 fins a juny 2023.

 

GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA

Al formulari de la preinscripció es podran escollir 3 opcions d’activitats, ordenats per ordre de prioritat. Inicialment només es farà una adjudicació d’activitat per participant.

En el cas que un participant obtingui una plaça i vulgui optar a una segona activitat de les sol•licitades a la preinscripció, estarà en llista d’espera fins que es tanqui el període de la preinscripció i es verifiqui si resten places vacants per aquesta segona activitat.

En cas afirmatiu, es posaran en contacte amb les persones corresponents.

 

Servei d’acompanyament de participants per OPCIONS DE RECORREGUTS de centres d’educació infantil i primària

S’estableix el servei per acompanyar els/les participants del centre on estan escolaritzats, fins el centre on es realitza l’activitat (de 2km entre els centres com a màxim) segons les zones d’influència següents:

 • ZONA: ESCOLES TURÓ- REIXAC-FONT FREDA
 • ZONA: INSTITUT-ESCOLA MAS RAMPINYO- ESCOLES ELVIRA CUYÀS- FONT FREDA
 • ZONA: ESCOLA TURÓ- INSTITUT-ESCOLA EL VIVER
 • ZONA: ESCOLES MITJA COSTA- TURÓ

Aquest servei es comença a les 16.30h fins les 17h que arribi al lloc on es realitza l’activitat.
El nombre de monitoratge del servei s’adaptarà a ràtio de participants.
Sol.licitar aquest recurs, no garanteix la confirmació del servei. Un cop finalitzada la preinscripció, es valorarà nombre de serveis segons demanda i ràtio.

 

SERVEI DE MONITORATGE DE SUPORT (VETLLADORS/ES)

Per optar a aquest servei, es tindrà en compte disposar de la targeta acreditativa de la    discapacitat, i/o si durant l’horari lectiu té algun suport (vetllador/a) a l’aula i està en seguiment de l’EAP/CDIAP/CSMIJ. En cas contrari, es farà una valoració del cas.

 

ASSISTÈNCIA I BAIXES A L’ACTIVITAT

Si el/la participant falta més de 3 dies sense justificar durant el curs escolar, automàticament se li donarà de baixa del taller.

Motius justificats: mitjançant document acreditatiu (del CAP o altres serveis).

 

CANVI DE L’ACTIVITAT

Cal garantir un MÍNIM de 3 a 5 participants. En cas que no es pugui garantir, es valorarà un  canvi de d’activitat, mantenint grup/ lloc i horari.

Del 6 de març al juny de 2023

De 3 a 16 anys

Diferents espais i escoles de Montcada i Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac

Autorització sortida i drets d'imatge