Extraescolars – Montcada i Reixac

 

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – MONTCADA i REIXAC (Pla Educatiu d’Entorn)

Des del Pla Educatiu d’Entorn de Montcada i Reixac (Ajuntament i Departament d’Educació de la Generalitat)  treballant conjuntament amb Quiràlia es vol oferir un ventall d’activitats extraescolars gratuïtes per als infants del municipi que promoguin el coneixement de diferents àrees: les arts escèniques, l’esport, la llengua, la comunicació, l’alimentació, la cohesió grupal, etc.

Aquests tallers estan adreçats a tots els infants i jovent del municipi des d’Infantil 3 fins a 4t d’ESO. Tenint en compte però el gran marge d’edats al que ens adrecem, s’ha fet una adaptació dels tallers i l’oferta. D’aquesta manera, els tallers s’organitzaran per cursos per respectar les diferents etapes evolutives dels infants i joves, així com la igualtat entre els diferents participants, i les necessitats i interessos dels i les participants.

Aquestes activitats estan finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència (MRR) i dins la UEuropea NextGeneratioEU (Component 21, Inversió 02 MRR) i dins la mesura C21 102 Programa d’orientació, avançament i enriquiment educatiu en centres d’especial complexitat educativa (Programa PROA+).

 

En aquest cas l’adjudicació de plaça serà per ordre d’inscripció ja que les activitats estan iniciades i l’alumnat es podrà incorporar immediatament un cop la família hagi rebut la confirmació.

El nombre de places es va actualitzant a mesura que van havent-hi inscripcions, i que per tant, pot ser que el número que estan veient no estigui actualitzat.

PLACES DE L’OFERTA DE LES ACTIVITATS

 

Cada activitat tindrà 14 places. En el cas d’infantil el número de places serà de 12 infants com a màxim.

D’aquestes, 4 estaran reservades per participants amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu): que rebin algun tipus de beques escolars, i/o bé, que tinguin necessitats educatives especials (33% de grau de discapacitat).

 

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

Per fer la inscripció  del teu fill/a a l’activitat extraescolar cal que omplis el formulari que trobaràs al final d’aquesta pàgina. T’expliquem com fer-ho.

 • Omple els camps “dades de l’infant” i “responsables legals”
 • Omple les dades mèdiques de l’infant
 • Accepta l’avís legal i de condicions
 • Envia el formulari
 • Rebràs un email-resguard amb el resum de la inscripció

 

El formulari de preinscripció sol·licita el codi Idalu/Ralc (Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes). Per l’obtenció del codi Idalu/Ralc:

Hi ha una web on les mateixes famílies podeu consultar el codi idalu/ralc dels vostres fills/es, sempre que tingueu idCAT o certificat digital.

https://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 • idCAT Mòvil, que és la via més fàcil i ràpida;
 • certificat digital (per exemple, T-CAT, DNIe o Cl@ve).

En cas que les famílies no tingueu identificació digital, també podeu consultar els informes de les notes de final de curs, allà apareix…

En els casos que hagiu fet preinscripció escolar el curs passat (2022-23) o aquest curs (2023-24) també podeu consultar el idalu des de l’OME.

 

DOCUMENTACIÓ I AUTORITZACIONS

El primer dia de l’extraescolar s’haurà de portar:

 • Fitxa d’inscripció impresa i signada (resguard de la reserva que t’arribarà al correu un cop feta inscripció).
 • Fotocòpia targeta sanitària infant.
 • Autorització de sortida de l’infant sol i drets d’imatge. (Descarrega al lateral dret d’aquesta pàgina).
 • Fotocòpia de la Targeta acreditativa de discapacitat (en cas de sol•licituds de monitoratge de suport- vetlladors/es).

 

SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Persona de contacte: Anna Maria Gómez

Telèfon: 666.78.99.06

Correu: extraescolars@quiralia.cat

Horari:De dilluns a divendres de 15:00h a 18:00h

  

DATA INICI I FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Previsió d’inici: setmana del 2 d’octubre del 2023. En el cas que a nivell organitzatiu, logístic i de recursos humans no es pugui iniciar l’activitat amb els requisits i condicions òptimes ens reservem el dret de poder ajornar la data d’inici de l’activitat sempre informant amb antelació a les famílies.

Previsió de finalització: 31 de maig de 2024

Es seguirà el calendari del curs escolar del municipi amb els dies festius acordats.

 

SERVEI D’ACOLLIDA TARDA ABANS D’INICI ACTIVITAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Aquest servei es comença a les 16.30h fins les 17h que s’inicia l’activitat.

El nombre de monitoratge del servei s’adaptarà a ràtio de participants.

Sol·licitar aquest recurs, no garanteix la confirmació del servei. Un cop finalitzada la preinscripció, es valorarà nombre de serveis segons demanda i ràtio.

Quan l’activitat té lloc a equipaments fora dels centres educatius no es contempla el servei d’acollida.

 

SERVEI DE MONITORATGE DE SUPORT (VETLLADORS/ES)

Per optar a aquest servei, es tindrà en compte disposar de la targeta acreditativa de la    discapacitat, i/o si durant l’horari lectiu té algun suport (vetllador/a) a l’aula i està en seguiment de l’EAP/CDIAP/CSMIJ.

 

ASSISTÈNCIA I BAIXES A L’ACTIVITAT

Si el/la participant falta més de 3 dies sense justificar durant el curs escolar, automàticament se’l donarà de baixa del taller.

Motius justificats: mitjançant document acreditatiu (CAP o altres).

 

CANVI DE TIPUS D’ACTIVITAT

Cal garantir un MÍNIM de 3 a 5 participants. En cas que no es pugui garantir, es valorarà un  canvi de d’activitat, mantenint grup/ lloc i horari.

 

INSCRIPCIONS TANCADES

Del 2 d'octubre 2023 al 31 de maig 2024

De 3 a 16 anys

Diferents centres educatius i altres equipaments de Montcada i Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac

Autorització sortida i drets d'imatge