Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'expert/a en resolució de conflictes

Resum:

En tots els àmbits socials sorgeixen conflictes i en tots els àmbits es fa necessari poder conèixer recursos que desenvolupin relacions grupals i interpersonals de forma positiva. En l'àmbit escolar i educatiu, la bona convivència entre totes les persones que el formen (infants, adolescents, professorat, famílies...) es converteix en un dels reptes importants per a crear un clima que afavoreixi el diàleg i potenciï la comunicació.
El curs en resolució de conflictes et proporcionarà els recursos necessaris per tal de poder resoldre de forma eficient les diferents situacions problemàtiques que es puguin produir.

Dissenyat per:

Núria Valldeoriola. Pedagoga i formadora de l'escola d'educadors Quiràlia.

Tipus del curs:

Online

Preu:

92 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones interessades en millorar les seves competències en la resolució de conflictes.

Objectius:

- Aprendre del conflicte.
- Treballar els aspectes fonamentals de la figura del mediador en un conflicte.
- Conèixer diferents eines, mètodes i estratègies per a la resolució de conflictes.
- Saber utilitzar les eines de resolució de conflictes segons els diferents àmbits d'actuació.

Continguts:

- Què és conflicte. Definició.
- La comunicació. L'assertivitat i l'empatia.
- Eines, estratègies i mètodes de resolució de conflictes.
- Les etapes de la resolució de conflictes interpersonal.
- Les alternatives al càstig.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
De l'1 de febrer a l'1 de març de 2022
25 hores / 92 € / Online
Del 8 al 22 de febrer de 2022
25 hores / 92 € / Online / Intensiu
Del 15 de febrer al 15 de març de 2022
25 hores / 92 € / Online
De l'1 al 15 de març de 2022
25 hores / 92 € / Online / Intensiu
Del 8 de març al 5 d'abril de 2022
25 hores / 92 € / Online
Del 15 al 29 de març de 2022
25 hores / 92 € / Online / Intensiu
Del 29 de març al 26 d'abril de 2022
25 hores / 92 € / Online
Del 5 al 19 d'abril de 2022
25 hores / 92 € / Online / Intensiu
Del 12 d'abril al 10 de maig de 2022
25 hores / 92 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa