Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de monitor/a d'estudi assistit

Resum:

Vols ser monitor/a de suport educatiu€ Amb aquest curs podràs obtenir les eines, recursos i estratègies necessàries per afavorir el rendiment acadèmic d'aquells alumnes de primària que ho necessitin. Podràs facilitar l'adquisició d'una bona rutina i adequats hàbits d'organització i planificació de les tasques escolars, potenciant així l'èxit acadèmic de l'alumnat.

Dissenyat per:

Neus Bosch. Mestra i psicopedagoga

Tipus del curs:

Online

Preu:

98 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones que vulguin treballar com a monitores o monitors de suport educatiu.

Objectius:

- Proporcionar coneixements sobre les principals dificultats d'aprenentatge a l'etapa escolar de primària.
- Oferir estratègies i recursos per a la planificació de les sessions de suport educatiu i per a l'efectivitat de l'estudi.
- Proporcionar eines pràctiques per afavorir el rendiment acadèmic de l'alumnat.
- Donar a conèixer la importància de la tasca del monitor/a de suport educatiu i les seves principals funcions.

Continguts:

- Què entenem per suport educatiu i a qui va adreçat.
- Dificultats d'aprenentatge en l'etapa escolar de primària.
- Recursos i estratègies a l'hora de fer suport educatiu.
- Metodologia didàctica.
- El paper del monitor/a de suport educatiu.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
De l'1 de febrer a l'1 de març de 2022
30 hores / 98 € / Online
Del 8 al 22 de febrer de 2022
30 hores / 98 € / Online / Intensiu
Del 15 de febrer al 15 de març de 2022
30 hores / 98 € / Online
De l'1 al 15 de març de 2022
30 hores / 98 € / Online / Intensiu
Del 8 de març al 5 d'abril de 2022
30 hores / 98 € / Online
Del 15 al 29 de març de 2022
30 hores / 98 € / Online / Intensiu
Del 29 de març al 26 d'abril de 2022
30 hores / 98 € / Online
Del 5 al 19 d'abril de 2022
30 hores / 98 € / Online / Intensiu
Del 12 d'abril al 10 de maig de 2022
30 hores / 98 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa