Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs d'autoritat positiva al menjador escolar + Curs de resolució de conflictes

Resum:

La doble titulació d'autoritat positiva al menjador escolar i resolució de conflictes és la possibilitat de poder realitzar dues titulacions reduint temps i costos.

El curs d'autoritat positiva al menjador escolar et permetrà adquirir eines i recursos per tal de poder exercir una autoritat que faciliti un clima afectiu entre infants, joves i monitores i monitors, centrat en l'espai del menjador escolar.

Per altra banda, el curs de resolució de conflictes et dota de diferents estratègies i recursos que afavoreixen la comunicació, el diàleg i una forma efectiva de resoldre els diferents conflictes que es puguin produir en el context educatiu.

Aquesta doble titulació és una oportunitat per millorar les teves competències en la resolució dels conflictes en l'àmbit del lleure educatiu.

La durada total del curs és de 35 hores, que es corresponen a 10 hores del d'autoritat positiva al menjador escolar i 25 hores de resolució de conflictes.

Dissenyat per:

Neus Bosch i Nuri Valldeoriola

Tipus del curs:

Online

Preu:

135 €

Destinataris:

Persones que es treballin amb infants i joves i vulguin millorar les seves competències en l'àmbit de la resolució de conflictes.

Objectius:

Els objectius del curs d'autoritat positiva al menjador escolar són:

- Conèixer què és l'autoritat positiva.
- Oferir recursos per ser capaç d'utilitzar una autoritat positiva dins del menjador escolar.
- Fer reflexionar sobre com gestionem els conflictes i com es poden gestionar des de la disciplina positiva.

Els objectius del curs de resolució de conflictes són:

- Aprendre del conflicte.
- Treballar els aspectes fonamentals de la figura del mediador en un conflicte.
- Conèixer diferents eines, mètodes i estratègies per a la resolució de conflictes.
- Saber utilitzar les eines de resolució de conflictes segons els diferents àmbits d'actuació.

Continguts:

Els continguts del curs d'autoritat positiva al menjador escolar són:

Bloc 1: L'autoritat dins de l'espai de menjador
Bloc 2: La disciplina positiva
Bloc 3: Resolució de conflictes amb autoritat positiva

Els continguts del curs de resolució de conflictes són:

Bloc 1: Què és conflicte. Definició.
Bloc 2: La comunicació. L'assertivitat i l'empatia.
Bloc 3: Eines, estratègies i mètodes de resolució de conflictes.
Bloc 4: Les etapes de la resolució de conflictes interpersonal.
Bloc 5: Les alternatives al càstig.

Titulació:

Títol propi de l'escola d'educadors Quiràlia.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula't en aquest curs
Del 17 de novembre al 15 de desembre de 2020
35 hores / 135 € / Online
Del 22 de desembre al 19 de gener de 2021
hores / 135 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa