Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de resolució de conflictes + Vetllador escolar

Tipus del curs:

Online

Preu:

189 €

Dates:

Del 25 de juny al 23 de juliol de 2024

Continguts:

Els continguts del curs de vetllador/a escolar són:

Bloc 1: L'educació inclusiva.
Bloc 2:El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
Bloc 3: L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
Bloc 4: Els plans individualitzats.
Bloc 5: El treball en xarxa.
Bloc 6: La família.

Els continguts del curs de resolució de conflictes són:

Bloc 1: Què és conflicte. Definició.
Bloc 2: La comunicació. L'assertivitat i l'empatia.
Bloc 3: Eines, estratègies i mètodes de resolució de conflictes.
Bloc 4: Les etapes de la resolució de conflictes interpersonal.
Bloc 5: Les alternatives al càstig.

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa