Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de vetllador/a escolar + Curs de resolució de conflictes

Resum:

La doble titulació de vetllador/a escolar i resolució de conflictes et permet adquirir les competències d'aquests dos cursos amb un interval menor de temps i reduint costos.

El curs de vetllador/a escolar et permet adquirir els coneixements bàsics per tal d'exercir aquesta professió. Com a vetllador/a podràs intervenir amb infants i joves amb necessitats educatives especials i oferir-los-hi el suport indicat en cada moment per tal de facilitar el seu aprenentatge durant l'etapa escolar.

El curs de resolució de conflictes t'ofereix recursos i estratègies com a educadora o educador per poder resoldre de forma efectiva els diferents conflictes que es puguin produir.

La durada total del curs és de 45 hores que es corresponen a: 20 hores del curs de vetllador/a escolar i 25 hores del curs de resolució de conflictes.

Dissenyat per:

Naiara Múñoz i Nuri Valldeoriola

Tipus del curs:

Online

Preu:

189 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones interessades en la resolució de conflictes i en adquirir les competències per treballar com a vetllador/a escolar.

Objectius:

Els objectius del curs de vetllador/a escolar són:

- Conèixer quina és la tasca del/la vetllador/a.
- Aprendre el model d'escola inclusiva.
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants.
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules.
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns.
- Aprendre a treballar en xarxa.

Els objectius del curs de resolució de conflictes són:

- Aprendre del conflicte.
- Treballar els aspectes fonamentals de la figura del mediador en un conflicte.
- Conèixer diferents eines, mètodes i estratègies per a la resolució de conflictes.
- Saber utilitzar les eines de resolució de conflictes segons els diferents àmbits d'actuació.

Continguts:

Els continguts del curs de vetllador/a escolar són:

Bloc 1: L'educació inclusiva.
Bloc 2:El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
Bloc 3: L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
Bloc 4: Els plans individualitzats.
Bloc 5: El treball en xarxa.
Bloc 6: La família.

Els continguts del curs de resolució de conflictes són:

Bloc 1: Què és conflicte. Definició.
Bloc 2: La comunicació. L'assertivitat i l'empatia.
Bloc 3: Eines, estratègies i mètodes de resolució de conflictes.
Bloc 4: Les etapes de la resolució de conflictes interpersonal.
Bloc 5: Les alternatives al càstig.

Titulació:

Títol propi de l'escola d'educadors Quiràlia.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Edicionsd'aquest curs
Del 25 de juny al 23 de juliol de 2024
50 hores / 189 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa