Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de monitor/a d'extraescolars

Resum:

La finalitat d'aquesta formació és poder conèxier quin és el context educatiu en el qual es desenvolupen les activitats extraescolars. Inclou, també, quina normativa les regula, quines són les tipologies d'activitats que hi ha i com es poden planificar i realitzar.

Dissenyat per:

Nuri Valldeoriola, pedagoga, educadors i formadora d'educadors. Forma part del claustre de l'escola d'educadors Quiràlia

Tipus del curs:

Online

Preu:

55 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Monitors/es i educadors/es en el lleure

Objectius:

- Contextualitzar les activitats extraescolars en l'àmbit de l'educació en el lleure.
- Conèixer la normativa que regula aquestes activitats.
- Aprendre la tipologia i els objectius que persegueixen les activitats extraescolars.
- Saber planificar una activitat extraescolar.
- Conèixer el perfil del monitor/a que fa extraescolars.

Continguts:

- La normativa de les activitats extraescolars.
- El context educatiu de les activitats extraescolars:
- Les activitats extraescolars en l'àmbit escolar.
- Els objectius de les activitats extraescolars.
- La tipologia d'activitats extraescolars.
- La planificació, realització i avaluació de les activitats extraescolars.
- El perfil, funcions i tasques del monitor/a d'extraescolars

Titulació:

Certificat i diploma propi de l'escola

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
De l'1 al 22 de febrer de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 15 de febrer al 8 de març de 2022
10 hores / 55 € / Online
De l'1 al 22 de març de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 15 de març al 5 d'abril de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 5 al 26 d'abril de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 12 d'abril al 3 de maig de 2022
10 hores / 55 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa