Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de monitor/a d'extraescolars

Resum:

La finalitat d'aquesta formació és poder conèxier quin és el context educatiu en el qual es desenvolupen les activitats extraescolars. Inclou, també, quina normativa les regula, quines són les tipologies d'activitats que hi ha i com es poden planificar i realitzar.

Dissenyat per:

Nuri Valldeoriola, pedagoga, educadors i formadora d'educadors. Forma part del claustre de l'escola d'educadors Quiràlia

Tipus del curs:

Online

Preu:

55 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Monitors/es i educadors/es en el lleure

Objectius:

- Contextualitzar les activitats extraescolars en l'àmbit de l'educació en el lleure.
- Conèixer la normativa que regula aquestes activitats.
- Aprendre la tipologia i els objectius que persegueixen les activitats extraescolars.
- Saber planificar una activitat extraescolar.
- Conèixer el perfil del monitor/a que fa extraescolars.

Continguts:

- La normativa de les activitats extraescolars.
- El context educatiu de les activitats extraescolars:
- Les activitats extraescolars en l'àmbit escolar.
- Els objectius de les activitats extraescolars.
- La tipologia d'activitats extraescolars.
- La planificació, realització i avaluació de les activitats extraescolars.
- El perfil, funcions i tasques del monitor/a d'extraescolars

Titulació:

Certificat i diploma propi de l'escola

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Edicionsd'aquest curs
Del 5 al 26 de juliol de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 12 de juliol al 2 d'agost de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 6 al 20 de setembre de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 13 al 27 de setembre de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 4 al 18 d'octubre de 2022
10 hores / 55 € / Online
De l'11 al 25 d'octubre de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 15 al 29 de novembre de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 6 al 20 de desembre de 2022
10 hores / 55 € / Online
Del 20 de desembre al 3 de gener de 2023
10 hores / 55 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa