Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de monitor /a de menjador escolar

Resum:

Les monitores i els monitors de menjador són aquelles persones responsables dins l'espai de menjador dels infants i joves. Per tal de millorar la qualitat educativa, tant en l'espai de dinar com el de lleure, una bona formació dels seus professionals resulta imprescindible.
Aquest curs et permetrà adquirir tots aquells coneixements i eines necessàries per poder intervenir amb infants i joves durant l'espai de dinar, és a dir, treballar com a monitora o monitor de menjador.

Dissenyat per:

Marta Garrido. Pedagoga. Experta en el disseny i creació de materials didàctics en l'àmbit social. Tècnica de l'àrea de formació i projectes de Quiràlia.

Tipus del curs:

Online

Preu:

89 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Qualsevol persona interessada en formar-se en aquest àmbit.

Objectius:

- Conèixer la realitat que envolta el menjador escolar.
- Visualitzar la importància de la tasca educativa del monitor de menjador escolar.
- Proporcionar eines i recursos per dinamitzar l'espai de lleure del menjador escolar.
- Adquirir coneixements sobre nutrició, dietètica i bons hàbits alimentaris.

Continguts:

Bloc 1: Emmarcament del menjador escolar.
Bloc 2: El menjador escolar com espai educatiu.
Bloc 3: Normativa i criteris d'organització del menjador escolar.
Bloc 4: El monitor i la monitora de menjador.
Bloc 5: Les activitats en l'espai de menjador.
Bloc 6: Bases per a una correcta alimentació durant la infància i l'adolescència.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 25 de juny al 23 de juliol de 2024
20 hores / 89 € / Online
Del 2 al 16 de juliol de 2024
20 hores / 89 € / Online / Intensiu
Del 9 al 23 de juliol de 2024
20 hores / 89 € / Online / Intensiu
Del 16 al 30 de juliol de 2024
20 hores / 89 € / Online / Intensiu

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa