Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

El vetllador escolar: una peça clau per a la inclusió. En format intensiu

CODI FD635

Del 3 al 12 de juny de 2019

Inscripcions fins al 2 de juny

Total hores: 20

Resum:

El vetllador escolar s'ha convertit en una figura molt important a l'hora d'entendre i poder desplegar als centres escolars el model d'escola inclusiva. El vetllador serà la persona encarregada de donar suport a tots aquells alumnes que necessiten un suport més individualitzat dins l'aula per poder seguir els continguts s'imparteixen. I és una figura molt important ja que potencia que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d'aprendre amb i dels seus companys.

Tipus del curs:

A distància

Preu:

85 €

Dates:

Del 3 al 12 de juny de 2019

Horaris:

Càrrega de treball intensiva de 10 dies

Objectius:

- Conèixer quina és la tasca del vetllador.
- Aprendre el model d'escola inclusiva.
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants.
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns.
- Aprendre a treballar en xarxa.

Continguts:

- L'educació inclusiva
- El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar
- Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...)
- Els plans individualitzats
- El treball en xarxa
- La família

Titulació:

Diploma i certificat propi de l'escola

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Matricula'ten aquest curs

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa