Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de vetllador/a escolar

Resum:

El vetllador i la vetlladora escolar s'han convertit en una figura molt important a l'hora d'entendre i poder desplegar als centres escolars el model d'escola inclusiva. El/la vetllador/a és la persona encarregada de donar suport a tot l'alumnat que necessita un suport més individualitzat dins l'aula per poder seguir els diferents continguts, es tracta d'una figura molt important per afavorir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Aquest curs et permetrà adquirir les competències tècniques necessàries per poder treballar com a vetllador o vetlladora escolar.

Dissenyat per:

Naiara Muñoz. Psicòloga especialitzada en dificultats d'aprenentatge.

Tipus del curs:

Online

Preu:

85 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones interessades en treballar com a vetlladores en centres escolars.

Objectius:

- Conèixer quina és la tasca del/la vetllador/a.
- Aprendre el model d'escola inclusiva.
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants.
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules.
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns.
- Aprendre a treballar en xarxa.

Continguts:

- L'educació inclusiva.
- El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
- L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
- Els plans individualitzats.
- El treball en xarxa.
- La família.

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 5 al 19 de juliol de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 12 de juliol al 2 d'agost de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 19 de juliol al 2 d'agost de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 2 al 30 d'agost de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 30 d'agost al 13 de setembre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 6 de setembre al 4 d'octubre de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 13 al 27 de setembre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 27 de setembre al 25 d'octubre de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 4 al 18 d'octubre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
De l'11 d'octubre al 8 de novembre de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 8 de novembre al 6 de desembre de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 15 al 29 de novembre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2022
20 hores / 85 € / Online
Del 29 de novembre al 13 de desembre de 2022
20 hores / 85 € / Online / Intensiu
Del 6 de desembre al 3 de gener de 2023
20 hores / 85 € / Online
Del 20 de desembre al 3 de gener de 2023
20 hores / 85 € / Online / Intensiu

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa