Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de Vetllador/a escolar 1 + 2

Resum:

El vetllador i la vetlladora escolar s'han convertit en una figura molt important a l'hora d'entendre i poder desplegar als centres escolars el model d'escola inclusiva. El/la vetllador/a és la persona encarregada de donar suport a tot l'alumnat que necessita un suport més individualitzat dins l'aula per poder seguir els diferents continguts, es tracta d'una figura molt important per afavorir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Aquest curs et permetrà adquirir les competències tècniques i habilitats necessàries per poder treballar com a vetllador o vetlladora escolar i també coneixarem de prop un cas real escoltant de primera veu tots els seus professionals i agents implicats.

Dissenyat per:

Naiara Muñoz. Psicòloga especialitzada en dificultats d'aprenentatge i Carolina Moreno, psicopedagoga i mestra d'educació especial. Màsters en Educació Emocional i Educació Inclusiva. Co-autora dels llibres Educació Emocional. Propuestas para educadores y familias de l'Editorial Desclée de Brower i Ara sí, t'estimo tal com ets de l'Editorial Neret.

Tipus del curs:

Online

Preu:

158 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Persones interessades en treballar com a vetlladores en centres escolars.

Objectius:

- Conèixer quina és la tasca del/la vetllador/a
- Aprendre el model d'escola inclusiva
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns
- Aprendre a treballar en xarxa
- Ser conscient de com han estat tractades les persones amb diversitat funcional al llarg dels anys
- Analitzar com el llenguatge pot modificar la visió que es té de les persones i de les situacions
- Conèixer l'evolució de l'escola en els darrers anys pel que fa a l'inclusió
- Identificar les habilitats que ha de tenir un bon vetllador/a
- Conèixer i poder aplicar diferents estratègies de la PNL (Programació Neuro Lingüística) i de millora de la comunicació
- Identificar els factors que afavoreixen una bona resolució de conflictes
- Valorar i conèixer la importància del treball en equip
- Conèixer què és l'educació emocional i com ens pot ajudar
- Escoltar i analitzar un cas real per extreure idees extrapolables a la feina de vetllador/a
- Desaprendre algunes etiquetes limitants del treball amb infants amb necessitats educatives especials
- Conèixer el codi ètic i de bones pràctiques dels vetlladors i vetlladores

Continguts:

- L'educació inclusiva.
- El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
- L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
- Els plans individualitzats.
- El treball en xarxa.
- La família.
- D'on venim i cap a on anem
- Habilitats del vetllador/a escolar
- L'educació emocional, la nostra gran aliada
- Endinsant-nos en un cas real

Titulació:

Títol propi de l'escola de formació Quiràlia

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Col·labora

Associació Irai

Matricula't en aquest curs
Del 25 de juny al 23 de juliol de 2024
40 hores / 158 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa