Casal d'estiu SANT ANDREU DE LLAVANERES

Casal d'estiu SANT ANDREU DE LLAVANERES

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

ATENCIÓ!

LES INSCRIPCIONS PER LA SETMANA SEGÜENT ES TANQUEN CADA DIMARTS A LES 10.00 hores.

Aquells infants inscrits fora de termini, NO SERAN ADMESOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn:Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables:Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


Tipus

casals

TEMPORALITAT DEL JOC

DEL 25 DE JUNY AL 2 AGOST DEL 2019

ESCOLA JAUME LLULL

Acollida: 8h a 9h

Matí: de 9h a 13h

Migdia: de 13h a 15h

Tarda: de 15 a 17h 

Permanència de tarda: de 17h a 18h

 

 

 

 

 

DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE DEL2019

ESPAI LABANDARIA

Matí: de 9h a 13h

Migdia: de 13h a 15hÀmbit

Lleure

PERFIL DEL CONTRACTANT

Nenes i nenes de 3 a 12 anys

Preu

 

1 SETMANA 2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 5 SETMANES
Acollida 18, 00 € 35,00€ 52,00 € 68,00 € 83,00 €
Mati 55,00 € 107,00 € 159,00 € 206,00 € 255,00 €  
Menjador 31,00 € 62,00 € 93,00 € 124,00 € 155,00 €
Tarda 18,00 € 35,00 € 52,00 € 68,00 € 83,00 €
PermanenciesTarda   18,00 € 35,00 € 52,00 € 68,00 € 83,00 €

 

MENJADOR ESPORÀDIC

7,00 €
ACOLLIDA ESPORÀDIC 5,00 €
PERMANÈNCIES ESPORÀDIC 5,00 €

 

Dte.

- Les famílies nombroses o monoparentals tindran un 10% de descompte de la quota per fill inscrit, excloent els serveis d’acollida, permanència i menjador.

- Les famílies que inscriguin dos o més fills al Casal tindran un descompte d’un 10% en el segon fill i següents, excloent serveis d’acollida, permanència i menjador.

 

No s’aplicarà més d’un descompte per inscripció.

 


Per qualsevol dubte referent a les inscripcions, preus i descomptes, o funcionament del casal podeu contactar amb Quiralia de dilluns a divendres de 9h a 13h al telèfon 938514855 o enviar un correu electrònic a judith@quiralia.cat