CASALET CARME

CASALET CARME

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn: Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables: Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.


COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


Tipus

Lleure

TEMPORALITAT DEL JOC

Inici: 17 de juliol

Final: 2 d'agost

Horari: De dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00

 

Les inscripcions finalitzen el dia 11 de juliol


Àmbit

Casals

PERFIL DEL CONTRACTANT

Nens i nenes de 4 mesos fins a 3 anys. Infants d'escola bressol

Preu

120 € totes dues setmanes. 

 

  • Per fer els pagaments podeu dirigir-vos directament a l'Ajuntament, o a través del banc al núm de compte: ES61 0182 6035 4302 0158 9573