ESCOLA SAGRATS CORS. CENTELLES. Casal d'estiu

ESCOLA SAGRATS CORS. CENTELLES. Casal d'estiu

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

-Autonomia: Fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats per afavorir la independència i seguretat de l’infant.

-Diversió: eix fonamental que utilitzarem com a eina per aconseguir els objectius del casal.

-Participació i motivació:Impulsar la comunicació i la participació democràtica en totes les accions del casal.

-Creativitat i llibertat:Motivar els infants per tal que actuïn i s’expressin amb llibertat.

-Cooperació i convivència: Crear un espai de companyonia , potenciant un clima de col.laboració i respecte.

-Respecte per l’entorn:Treballar les accions quotidianes que promouen el bon manteniment de l’entorn immediat.

-Promoció dels hàbits saludables:Treballar els hàbits bàsics cobrint les necessitats de cada etapa.


COM ES TREBALLA?

Els casals d’estiu formen part de les activitats educatives de lleure que es porten a terme un cop els nens i nenes finalitzen el curs escolar. Aquests, per la seva organització, estructura i implementació pretenen oferir un espai lúdico-educatiu que contribueixi al desenvolupament general de l’infant durant el període de vacances estivals i a la vegada donen resposta a la necessitat de moltes famílies de trobar un espai on poder tenir els nens i nenes mentre els pares, mares i/o tutors/es legals atenen els seus compromisos diaris.


Tipus

Casals

TEMPORALITAT DEL JOC

Del 25 de juny al 27 de juliol.

De dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00 amb opció de tardes de les 15.00 a les 19.00.

Opcional: Servei d'acollida de les 8.00 a les 9.00 i servei de menjador.

També hi ha l'opció de fer casal la setmana del 3 al 7 de setembre.

Els diferents serveis del casal es portaran a terme si hi ha un mínim de 10 alumnes a la setmana.


Àmbit

Lleure

PERFIL DEL CONTRACTANT

Nens i nenes dels 3 als 12 anys.

Preu

9.00 a les 13.00. 1 setmana, 1 nen/a són 45,50 €

 

9.00 a les 13.00. 1 setmana a partir de 2 germans són 42,50 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmanes, 1 nen/a són 212,50 €

 

9.00 a les 13.00. 5 setmana a partir de 2 germans són 201,50 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 1 setmana, 1 nen/a són 66,50 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 1 setmana, a partir de 2 germans són 63,50 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 5 setmanes, 1 nen/a són 312,50 €

 

9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 17.00, 5 setmanes, a partir de 2 germans són 297,50 €

 

Servei d'acollida, 1 setmana, 1 nen/a són 15 € /setmana

 

Servei d'acollida esporàdic són 5 € /dia

 

Servei de menjador són 7 € / dia