PARTICIPACIÓ ESCOLAR: El Consell dels infants

PARTICIPACIÓ ESCOLAR: El Consell dels infants

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

– Treballar els conceptes bàsics de la democràcia, com a forma de govern utilitzada en el nostre país, en què es basa i quines característiques la defineixen.
– Fomentar actituds de respecte i de participació en la vida ciutadana.
– Crear un òrgan de participació ciutadana escolar.


COM ES TREBALLA?

Desenvoluparem el projecte a partir de la programació d'unes activitats didàctiques que exemplifiquin i exposin el funcionament i les dinàmiques de l'Ajuntament. El projecte, doncs, s'estructura en 2 fases:

– 1a fase. Realització de les activitats prèvies, les pràctiques i la constitució del 1r Ple i nomenació dels regidors i regidores del Consell.

– 2a fase. Realització de les activitats posteriors, seguiment i elaboració de les propostes. Celebració del 2n i el 3r ple, en que s'anuncia la proposta guanyadora, consensuada per a tots els i les membres del Consell municipal dels nens i les nenes.


A QUI VA DIRIGIT

Alumnat de cicle superior d'educació primària.

Tipus

Projecte educatiu

TEMPORALITAT DEL JOC

Un trimestre escolars, amb sessions (no diàries) d'entre 1 i 3 hores.


REQUERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL JOC

Material didàctic per a cada alumne.Es desenvolupa a l'aula dels centres educatius i als equipaments municipals.

Àmbit

Educatiu

PERFIL DEL CONTRACTANT

Regidories d'Educació i Participació Ciutadana. Centres educatius d'educació primària.

Preu

Depèn del número de centres i grups-classe que intervinguin al projecte