PARTICIPACIÓ ESCOLAR: El Consell dels joves

PARTICIPACIÓ ESCOLAR: El Consell dels joves

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

– Treballar els conceptes bàsics de la democràcia, com a forma de govern utilitzada en el nostre país, en què es basa i quines característiques la defineixen.
– Fomentar actituds de respecte i de participació en la vida ciutadana.
– Crear un òrgan de participació ciutadana escolar.


COM ES TREBALLA?

Desenvoluparem el projecte a partir de la programació d'unes activitats didàctiques que exemplifiquen i exposen el funcionament i les dinàmiques de l'Ajuntament. El projecte, doncs, s'estructura en 2 fases:


– 1a fase. Realització de les activitats prèvies, les pràctiques i la constitució del 1r Ple i nomenació dels regidors i de les regidores del Consell.


– 2a fase. Realització de les activitats posteriors, el seguiment i l'elaboració de les propostes. Celebració del 2n i el 3r ple, en que s'anuncia la proposta guanyadora, consensuada per a tots els i les membres del Consell de Joves.


A QUI VA DIRIGIT

Alumnat de 2n cicle d'ESO.

Tipus

Projecte educatiu

TEMPORALITAT DEL JOC

Un trimestre escolar, amb sessions (no diàries) d'entre 1 i 3 hores.


REQUERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL JOC

Cada sessió i producte requereixen un material diferent. Amb tot, es desenvolupa a l'aula dels centres educatius i als equipaments municipals.

Àmbit

Educatiu

PERFIL DEL CONTRACTANT

Regidories d'Educació, Joventut i Participació Ciutadana. Centres educatius d'educació secundària.

Preu

Depèn del número de centres i grups-classe que intervinguin al projecte.