PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS EN DIFERENTS FORMATS (Digital, paper...)

PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS EN DIFERENTS FORMATS (Digital, paper...)

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

– Facilitar eines per al coneixement i la difusió d'elements d'un patrimoni determinat.
– Potenciar els aspectes educatius del patrimoni.
– Fomentar l'ús dels equipaments culturals i el consum d'activitats socials i culturals.

- Potenciar l'ús de les noves tecnologies en l'educació.


COM ES TREBALLA?

Aquest projecte consta de dos productes que poden ser independents entre ells, segons conveniència.

– El disseny i la producció de material didàctic per treballar al museu i a l'aula, amb material específic pels educadors i per a a les educadores. Els formats poden ser diversos: guies didàctiques, unitats de programació, maletes pedagògiques, unitats de programació, jocs, material multimèdia, etc.

– La confecció dels guions de les visites a les exposicions del museu i la dinamització d'aquestes. Es poden confeccionar diverses visites, segons l'edat dels usuaris o els continguts específics que es volen donar a conèixer.


A QUI VA DIRIGIT

Dirigit al col·lectiu escolar, des d'educació infantil fins a cicles formatius.

TEMPORALITAT DEL JOC

La confecció i producció del material didàctic oscil.la entre els 2 i 3 mesos. La temporalitat de les visites ve determinada per a les necessitats i interessos de l'equipament.


REQUERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL JOC

Segons l'edició del material i tipus de visita.

Àmbit

Eduactiu

PERFIL DEL CONTRACTANT

Regidories de cultura i educació. Entitats, associacions i col·lectius socioculturals. Museus.

Preu

A determinar segons el nombre de material a produïr.