SERVEI D'EDUCADORS

SERVEI D'EDUCADORS

DESCRIPCI, QU ES TREBALLA?

- Proporcionar un equip de treball a mida per a un esdeveniment concret

 


COM ES TREBALLA?

Selecció, formació i contractació d'un equip d'educadors i educadores per a la dinamització d'atcivitats lúdiques i educatives de diferents esdeveniments i actes.


Tipus

Ldic

TEMPORALITAT DEL JOC

A mida, en funció dels interessos i necessitats de qui ho demana


Àmbit

Ldic

PERFIL DEL CONTRACTANT

Empreses. Productores. Particulars

Preu

A concretar, en funció de les hores.

 

El pressupost inclou:

- Selecció, gestió i formació de l'equip d'educadors

- Contractació.

- Assegurançes i transports