Suport educatiu a casa? Estratègies d`efectivitat per aconseguir l`èxit educatiu - Taller per a famílies

Suport educatiu a casa? Estratègies d`efectivitat per aconseguir l`èxit educatiu - Taller per a famílies

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

La finalitat del servei és la de proporcionar eines i recursos a les famílies en matèria de suport educatiu, proporcionant estratègies per aconseguir una major efectivitat en l’estudi dels seus fills i filles. Els continguts es relacionen amb les condicions necessàries per el treball (espai, horari, estat físic i emocional...), estratègies de motivació, organització (ús adequat de l’agenda i aplicacions tecnològiques, gestió del temps...), del pla de treball i tècniques d’estudi (mètodes específics d’aprenentatge) a casa.

 


COM ES TREBALLA?

-          Facilitació d’eines i recursos per a la millora i l’efectivitat de l’estudi a casa.

-          Afavoriment de l’èxit escolar i foment de bons hàbits de treball fora del centre educatiu.

-          Impuls i suport a la implicació de les famílies com a agents educatius imprescindibles.

-          Orientació i estimulació a les famílies.

-          Enfortiment de les capacitats familiars per a l’acompanyament educatiu fora de l’escola.

 

 A QUI VA DIRIGIT

Centres educatius i Ajuntaments