TALLER D'EMPRENEDORIA: Som planter!

TALLER D'EMPRENEDORIA: Som planter!

PDF

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

- Treballar els principals conceptes i continguts de l'emprenedoria.

- Utilitzar el joc com a eina educativa i comunicativa.

- Percebre i conèxier els processos d'un emprenedor.

- Potenciar l'ús de les noves tecnologies.

- Afavorir l'adquisició dels valors associats a l'emprenedoria (esforç, treball, constància).

- Potenciar el treball cooperatiu i de grup..


COM ES TREBALLA?

És un producte innovador, d'alt valor educatiu, que permet transmetre coneixements de qualsevol àrea a qualsevol públic. En aquest cas, presentem un joc de geolocalització, desenvolupat per treballar-lo amb tauletes.

 

És un joc dinamitzat per equips de 4 alumnes i té per objectiu crear un petit negoci del camp. A través de diferents informacions i activitats que a pareixeran a la tauleta de cada equip, caldrà anar prenent decisions que els conduiran a obtenir un resultat de tot el procés. 

És un joc que es desenvolupa a l'exterior (al pati de l'escola) i, a través de la geolocalització, caldrà que busquin i trobin els punts concrets on caldrà que realitzin les diferents proves del joc.

Hi ha un material de suport per a la dinamització del joc, a més d'una monitora-narradora virtual, que és qui els guiarà en tot el procés del joc.

 

També hi ha un educador que dinamitzarà tota l'activitat.


A QUI VA DIRIGIT

Alumnes de primer i segon cicle d'ESO (De 1r a 4t d'ESO). Alumnes de 6è d'educació primària.

Tipus

Accions d'educació i participació

TEMPORALITAT DEL JOC

1h'30 minuts.


REQUERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL JOC

Tauletes tàctils i un dossier per a la dinamització del joc. Una caixa amb tot el material necessari per al desenvolupament del joc.

Àmbit

Educatiu, cultural, comunicatiu i empresarial

PERFIL DEL CONTRACTANT

Escoles d'educació primària i ESO. Instituts. Regidoria d'educació. Regidoria de noves tecnologies. Regidoria de promoció econòmica. Entitats i associacions. Particulars i famílies.

Preu

190 € / grup-classe.

 

 

En cas de tornar en mal estat les tauletes, caldrà abonar la quantitat de la seva reparació.