TALLER EDUCATIU: Participa!

TALLER EDUCATIU: Participa!

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

– Fomentar actituds de participació en els diferents àmbits de la vida (escola, família, amistat, ciutat, etc.).
– Promoure el coneixement dels drets i els deures de l'alumnat.
– Incidir en la importància de la participació ene la vida escolar.


COM ES TREBALLA?

El taller PARTICIPA! és una proposta de formació destinada a promoure els valors de la participació i els seus mecanismes, esl quals estan a l'abast dels nois i noies d'ESO en els seus àmbits i situacions quotidians (centre educatiu, família, ciutat, amistat, etc.). El taller té un marcat caràcter pràctic i vivencial i es potenciarà i facilitarà l'expressió de l'opinió, reflexió i dubtes de tot el grup-classe.

La metodologia es basarà en la programació de dinàmiques, jocs, debats i altres, que introduiran casos pràctics i afavoriran l'intercanvi d'experiències


A QUI VA DIRIGIT

Alumnat des dels 12 fins als 16 anys (1r i 2n cicle d'ESO). També dirigit a alumnes de Batxillerat

Tipus

Taller de formació

TEMPORALITAT DEL JOC

1 hora


REQUERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL JOC

Es desenvolupa a l'aula dels centres educatius.

Àmbit

Formatiu

PERFIL DEL CONTRACTANT

Regidories d'educació, cultura, participació i joventut. Centres educatius (ESO i Batxillerat). AMPA's

Preu

150 €