Matricula'ten aquest curs Descarregarla fitxa del curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.



          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa





Va destinat a totes aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l'àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.

L'estructura del curs és de 410 hores, distribuïdes en:
- 290 hores de l’etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials i 96 hores a distància.
- 120 de l’etapa de pràctiques.
- Elaboració d’una memòria de pràctiques.

Per poder fer la matricula al curs de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil cal complir els següents requisits:
- Tenir 18 anys complerts el dia d’inici del curs.






*Convalidable per a Mestres, pedagogs, educadors socials i psicòlegs, a més de monitors/es titulats I alumnes que han cursat els mòduls 2 i 3 del curs de monitor/a. I també aquelles que acreditin les unitats de competència corresponents als mòduls formatius

Aquelles persones que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:
-Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
- Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
- Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el diploma i el carnet oficial de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. . Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.