Cursos de director en el lleure infantil i juvenil :: QUIRÀLIA - Escola d'educadors
Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa

Curs de director/a de lleure

Total hores: 410

El curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil et prepara per intervenir educativament en el lleure, exercint tasques de coordinació i dinamització d'equips en projectes de lleure infantil i juvenil. El curs et capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.

Tipus del curs:

Semipresencial

Requisits d'accés:

Per poder accedir al curs de directors i directores cal tenir 18 anys complerts a l'inici del curs.

Estructura del títol de director/a

Per obtenir el títol de director/a hauràs d'haver realitzat 410 hores distribuïdes en:

  • 290 hores de l'etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials, a l'aula, i 96 hores online, des de casa.
  • 120 hores de l'etapa de pràctiques.
  • Elaboració d'una memòria de pràctiques.
Continguts:

Els continguts de l'etapa lectiva del curs de Director que ofereix l'Escola d'Educadors Quiràlia corresponen a 2 dels 4 mòduls formatius:

- M1 (MF1869_3): Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, de 120 hores (80 hores presencials i 40 online)
- M4 (MF1870_3): Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure, de 80 hores (54 hores presencials i 26 online)

* Els mòduls M2 (MF1867_2) i M3 (MF1868_2) NO es realitzen en el curs de directors, però es poden convalidar acreditant una de les següents opcions:

a) Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del diploma o carnet).
o
b) Acreditar les dues condicions següents:
- Estar en possessió d'una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia o en psicologia, CAFE, o bé un CFGS d'educació infantil o d'integració social, o bé amb el màster de formació del professorat (s'ha d'aportar còpia del títol).
- Acreditar 2 anys d'experiència (700h) en l'àmbit del lleure infantil i juvenil.(s'ha d'aportar l'acreditació).

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva presencial del curs havent superat les avaluacions corresponents a cada mòdul.
  • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals presencials de cada mòdul.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en les proves de l'etapa lectiva no presencial, la formació online.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte de la memòria de pràctiques.
  • Reunir les capacitats i actituds personals per complir la tasca com a director/a en el lleure.

El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu és de 5 anys a partir del dia de l'inici del curs.

Titulació:

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el Diploma i el Carnet oficial de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació també s'equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.

Edicionsd'aquest curs
Del 8 de novembre al 17 de desembre de 2021
_ _Inscripcions fins al 7 de novembre _Per terminis _Online
Del 9 de desembre al 14 de gener de 2022
_ _Inscripcions fins al 8 de desembre _Per terminis _Online
Del 2 al 24 d'abril de 2022
_Manlleu _Inscripcions fins al 31 de març _Intensiu _Semipresencial
Del 23 d'agost al 6 de setembre de 2022
_Manlleu _Inscripcions fins al 21 d'agost _Intensiu _Semipresencial