Cursos de director en el lleure infantil i juvenil :: QUIRÀLIA - Escola d'educadors
Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa

Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

Total hores: 410

El curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil prepara l'alumnat per intervenir educativament en el lleure, exercint tasques de coordinació i dinamització d'equips en projectes de lleure infantil i juvenil. Els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.

Tipus del curs:

Semipresencial

Requisits d'accés:

Per poder accedir al curs de monitors i monitores cal tenir 18 anys complerts a l'inici del curs.

Estructura del títol de director/a

L'etapa lectiva s'estructura en:

  • Formació presencial (segons el calendari previst per a cada curs) :60 hores.
  • Formació online (a través del campus virtual de l'escola, en format asincrònic, majoritàriament ): 120 hores
  • Elaboració de la memòria de pràctiques: 20 h
Continguts:

Al curs que ofereix l'Escola d'Educadors Quiràlia, els mòduls M2 (MF1867_2)* i M3 (MF1868_2)* NO es cursen.

Per completar l'etapa lectiva, caldrà convalidar-los acreditant una de les següents opcions:

a.- Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del diploma o carnet)
b.- Acreditar les dues condicions següents:
- Estar en possessió d'una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia o en psicologia, CAFE, o bé un CFGS d'educació infantil o d'integració social o activitats físiques i esportives. També amb el màster de formació del professorat, FP II Jardí d'Infància o Tècnic Superior en ASC. En tos els casos caldrà aportar còpia del títol.
+
- Acreditar 2 anys d'experiència (700h) en l'àmbit del lleure infantil i juvenil (s'ha d'aportar l'acreditació).

En el cas de no poder convalidar, caldrà cursar els dos mòduls en un curs de monitor/a.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva presencial del curs havent superat les avaluacions corresponents a cada mòdul.
  • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals presencials de cada mòdul.
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en les proves de l’etapa lectiva no presencial, la formació online.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
  • Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.
  • Reunir les capacitats i actituds personals per complir la tasca com a director/a en el lleure.

El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu és de 5 anys a partir del dia de l'inici del curs.

Titulació:

Carnet expedit per la Direcció General de Joventut.

Edicionsd'aquest curs
Del 20 al 30 de desembre de 2024
_Olot _Inscripcions fins al 13 de desembre _Intensiu _Semipresencial