Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa

Curs de Director D48. En format intensiu.

CODI D48

Del 21 de desembre al 12 de gener de 2020

Inscripcions fins al 17 de desembre
Els continguts de l'etapa lectiva del curs s'organitzen en 4 mòduls formatius:

  • M1 (MF1869_3): Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, de 120 hores (80 hores presencials i 40 a distància)
  • M2 (MF1867_2): Processos grupals i educatius en el lleure infantil, de 30 hores (20 hores presencials i 10 a distància)
  • M3 (MF1868_2): Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure, de 60 hores (40 hores presencials i 20 a distància)
  • M4 (MF1870_3): Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure, de 80 hores (54 hores presencials i 26 a distància)

Format del curs:

Intensiu

Tipus del curs:

Semipresencial

Preu:

335 €

Adreça:

Escola d'educadors Quiràlia. Passeig Sant Joan, 177, baixos

Població:

Manlleu

Titulació:

Carnet i diploma oficial de directorr d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

El preu no inclou:

- 15 € de gestió administrativa de la titulació oficial.

Horari de l'etapa lectiva presencial:

De les 9.00 a les 14.00 i de les 15.30 a les 20.00

Dates de l'etapa lectiva presencial:

21,22,23,24*,27,28,29,30,31* de desembre i 2,3,4,5*,11,12 de gener


Aquest curs pot convalidar crèdits universitaris, segons la universitat (cal consultar-ho a la facultat corresponent).

Etapa de pràctiques (MP0410 de 120 hores)

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva del curs havent superat les proves d'avaluació corresponent a cada mòdul.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
  • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d'educadors com a director en el lleure.


Va destinat a totes aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l'àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.

L'estructura del curs és de 410 hores, distribuïdes en:
- 290 hores de l’etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials i 96 hores a distància.
- 120 de l’etapa de pràctiques.
- Elaboració d’una memòria de pràctiques.

Per poder fer la matricula al curs de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil cal complir els següents requisits:
- Tenir 18 anys complerts el dia d’inici del curs.


*Convalidable per a Mestres, pedagogs, educadors socials i psicòlegs, a més de monitors/es titulats I alumnes que han cursat els mòduls 2 i 3 del curs de monitor/a. I també aquelles que acreditin les unitats de competència corresponents als mòduls formatius

Aquelles persones que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:
-Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
- Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
- Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el diploma i el carnet oficial de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. . Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.