Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa
Actualment no tenim cap curs de director programat.

Va destinat a totes aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l'àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.

L'estructura del curs és de 410 hores, distribuïdes en:
- 290 hores de l’etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials i 96 hores a distància.
- 120 de l’etapa de pràctiques.
- Elaboració d’una memòria de pràctiques.

Per poder fer la matricula al curs de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil cal complir els següents requisits:
- Tenir 18 anys complerts el dia d’inici del curs.


*Convalidable per a Mestres, pedagogs, educadors socials i psicòlegs, a més de monitors/es titulats I alumnes que han cursat els mòduls 2 i 3 del curs de monitor/a. I també aquelles que acreditin les unitats de competència corresponents als mòduls formatius

Aquelles persones que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:
-Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
- Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
- Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el diploma i el carnet oficial de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. . Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.