Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa

Curs de Director D50. En format intensiu.

CODI D50

Del 24 d'agost al 6 de setembre de 2020

Inscripcions fins al 20 d'agost
Els continguts de l'etapa lectiva del curs s'organitzen en 4 mòduls formatius:

  • M1 (MF1869_3): Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, de 120 hores (80 hores presencials i 40 a distància)
  • M2 (MF1867_2): Processos grupals i educatius en el lleure infantil, de 30 hores (20 hores presencials i 10 a distància)
  • M3 (MF1868_2): Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure, de 60 hores (40 hores presencials i 20 a distància)
  • M4 (MF1870_3): Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure, de 80 hores (54 hores presencials i 26 a distància)

Format del curs:

Intensiu

Tipus del curs:

Semipresencial

Preu:

335 €

Adreça:

Escola d'educadors Quiràlia. Passeig Sant Joan, 177, baixos

Població:

Manlleu

Titulació:

Carnet i diploma oficial de directorr d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

El preu no inclou:

- 15 € de gestió administrativa de la titulació oficial.

Horari de l'etapa lectiva presencial:

De les 9.00 a les 14.00 i de les 15.30 a les 20.00

Dates de l'etapa lectiva presencial:

24,25,26,27,28,29,30,31 d'agost i 1,2,3,4,5,6 de setembre


Aquest curs pot convalidar crèdits universitaris, segons la universitat (cal consultar-ho a la facultat corresponent).

Etapa de pràctiques (MP0410 de 120 hores)

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva del curs havent superat les proves d'avaluació corresponent a cada mòdul.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
  • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d'educadors com a director en el lleure.


Va destinat a totes aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l'àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.

L'estructura del curs és de 410 hores, distribuïdes en:
- 290 hores de l’etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials i 96 hores a distància.
- 120 de l’etapa de pràctiques.
- Elaboració d’una memòria de pràctiques.

Per poder fer la matricula al curs de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil cal complir els següents requisits:
- Tenir 18 anys complerts el dia d’inici del curs.


*Convalidable per a Mestres, pedagogs, educadors socials i psicòlegs, a més de monitors/es titulats I alumnes que han cursat els mòduls 2 i 3 del curs de monitor/a. I també aquelles que acreditin les unitats de competència corresponents als mòduls formatius

Aquelles persones que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:
-Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
- Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
- Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el diploma i el carnet oficial de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. . Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.