Cursos de monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil :: QUIRÀLIA - Escola d'educadors
Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa

Curs de monitor/a en el lleure

Total hores: 310

El curs de Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil va dirigit a totes aquelles persones que tenen la intenció de formar-se i adquirir les competències i els recursos necessaris per a l'exercici qualificat d'aquesta professió.

Aquesta titulació et capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure infantil i juvenil, com per exemple, campaments, colònies, camps de treball, menjadors escolars, ludoteques, casals de vacances, extraescolars...

Tipus del curs:

Semipresencial

Requisits d'accés:

Per poder accedir al curs de monitors i monitores cal tenir 18 anys complerts a l'inici del curs.

Estructura del curs

El curs té una durada de 310 hores, distribuïdes en dues etapes, una etapa lectiva i una etapa de pràctiques:

  • Etapa lectiva (150 hores). Està estructurada en 3 mòduls formatius, distribuïts en 100 hores de classes presencials i 50 hores online.
  • Etapa de pràctiques (160 hores) . Realització d'una estada de pràctiques en una activitat i/o entitat d'educació en el lleure.
  • Elaboració d'una memòria de practiques.
Continguts:

Els continguts de l'etapa lectiva es distribueixen en 100 hores de classes presencials a l'aula i 50 hores de treball online des de casa. El curs s'organitza en 3 mòduls formatius:

- M1 (MF1886_2): Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, de 60 hores (40 hores presencials i 20 online).
- M2 (MF1867_2): Processos grupals i educatius en el lleure infantil, de 30 hores (20 hores presencials i 10 online).
- M3 (MF1868_2): Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure, de 60 hores (40 hores presencials i 20 online).

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva presencial del curs havent superat les avaluacions corresponents a cada mòdul.
  • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals presencials de cada mòdul.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en les proves de l'etapa lectiva no presencial, la formació online.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
  • Haver obtingut una qualificació d'apte de la memòria de pràctiques.
  • Reunir les capacitats i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d'educadors com a monitor en el lleure.

El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu és de 3 anys a partir del dia de l'inici del curs.

Titulació:

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el Diploma i el Carnet oficial de Monitor/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació també s'equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.

Edicionsd'aquest curs
Del 25 de juny al 24 de juliol de 2024
_Torelló _Inscripcions fins al 18 de juny _Feiners - Tardes _Presencial
Del 25 de juny al 24 de juliol de 2024
_Vic _Inscripcions fins al 19 de juny _Feiners - Tardes _Semipresencial
De l'1 al 26 de juliol de 2024
_Manlleu _Inscripcions fins al 28 de juny _Feiners - Matins _Semipresencial
De l'1 al 26 de juliol de 2024
_Manlleu _Inscripcions fins al 28 de juny _Feiners - Tardes _Semipresencial
Del 19 d'agost a l'1 de setembre de 2024
_Olot _Inscripcions fins al 12 d'agost _Intensiu _Semipresencial
Del 22 d'agost a l'1 de setembre de 2024
_Manlleu _Inscripcions fins al 20 d'agost _Intensiu _Semipresencial