Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de vetllador/a escolar + Curs d'igualtat de gènere

Resum:

Realitzant aquest curs tindràs la oportunitat d'obtenir una doble titulació, el curs de vetllador/a escolar i el curs d'igualtat de gènere. La doble titulació és una oportunitat de poder realitzar els dos cursos en un període de temps i uns costos més reduïts.

El curs de vetllador/a escolar t'ofereix els recursos per tal de poder desenvolupar la tasca de vetllador/a en un centre educatiu. El curs et permet una introducció en aquest perfil professional i el coneixement dels diferents recursos i com intervenir amb infants amb necessitats educatives especials.

El curs d'igualtat de gènere està pensat per poder reflexionar sobre les diferències de gènere que existeixen i dotar d'eines i recursos per treballar amb infants i adolescents des de la perspectiva de gènere.

La durada total del curs és de 40 hores, 20 hores del curs de vetllador/a escolar i 20 hores del curs d'igualtat de gènere

Dissenyat per:

Marta Garrido i Naiara Muñoz

Tipus del curs:

Online

Preu:

155 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Qualsevol persona interessada en aprendre sobre igualtat de gènere i treballar com a vetllador/a escolar.

Objectius:

Els objectius del curs de vetllador/a escolar són:

- Conèixer quina és la tasca del/la vetllador/a.
- Aprendre el model d'escola inclusiva.
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants.
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules.
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns.
- Aprendre a treballar en xarxa.

Els objectius del curs d'igualtat de gènere són.

- Conèixer el concepte de gènere.
- Aprofundir en el sistema sexe-gènere i en les discriminacions que se'n deriven.
- Analitzar els estereotips i rols de gènere.
- Donar a conèixer el concepte de coeducació com a eina educativa i mecanisme per a la igualtat de gènere.
- Proposar eines i recursos per aplicar la igualtat de gènere.

Continguts:

Els continguts del curs de vetllador/a escolar són:

Bloc 1: L'educació inclusiva.
Bloc 2: El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
Bloc 3: L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
Bloc 4: Els plans individualitzats.
Bloc 5: El treball en xarxa.
Bloc 6: La família.

Els continguts del curs d'igualtat de gènere són:

Bloc 1: Emmarcament.
Bloc 2: El concepte de gènere.
Bloc 3: Recorregut històric.
Bloc 4: Estereotips i rols de gènere.
Bloc 5: Les discriminacions de gènere i la societat patriarcal.
Bloc 6: Eines i recursos.

Titulació:

Títol propi de l'escola d'educadors/es Quiràlia.

El preu inclou:

- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació ens basarem en el següents criteris:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en tots els blocs del curs.
  • Reunir les competències necessàries (actituds i valors, aptituds i coneixements).
  • Entregar els treballs dels blocs en els terminis establerts.
  • Ser partícip en totes aquelles activitats i exercicis proposats.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Matricula't en aquest curs
Del 22 de desembre al 19 de gener de 2021
40 hores / 155 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa