Matricula'ten aquest curs Fer una consultadel curs
propers cursos

Curs de vetllador/a escolar + Curs d'igualtat de gènere

Resum:

Realitzant aquest curs tindràs la oportunitat d'obtenir una doble titulació, el curs de vetllador/a escolar i el curs d'igualtat de gènere. La doble titulació és una oportunitat de poder realitzar els dos cursos en un període de temps i uns costos més reduïts.

El curs de vetllador/a escolar t'ofereix els recursos per tal de poder desenvolupar la tasca de vetllador/a en un centre educatiu. El curs et permet una introducció en aquest perfil professional i el coneixement dels diferents recursos i com intervenir amb infants amb necessitats educatives especials.

El curs d'igualtat de gènere està pensat per poder reflexionar sobre les diferències de gènere que existeixen i dotar d'eines i recursos per treballar amb infants i adolescents des de la perspectiva de gènere.

La durada total del curs és de 40 hores, 20 hores del curs de vetllador/a escolar i 20 hores del curs d'igualtat de gènere

Dissenyat per:

Marta Garrido i Naiara Muñoz

Tipus del curs:

Online

Preu:

155 €

Horaris:

Fes el curs al teu ritme! Organitza i planifica les tasques a fer en funció de la teva disponibilitat horària, dins els terminis d'entrega establerts. Et permet flexibilitat horària. Es recomana connectar-se de forma regular i sistemàtica al portal.

Destinataris:

Qualsevol persona interessada en aprendre sobre igualtat de gènere i treballar com a vetllador/a escolar.

Objectius:

Els objectius del curs de vetllador/a escolar són:

- Conèixer quina és la tasca del/la vetllador/a.
- Aprendre el model d'escola inclusiva.
- Tenir coneixement de les principals fites del desenvolupament psicomotor dels infants.
- Saber els principals trastorns amb els que ens podem trobar a les aules.
- Aplicar les diferents estratègies d'intervenció en diferents trastorns.
- Aprendre a treballar en xarxa.

Els objectius del curs d'igualtat de gènere són.

- Conèixer el concepte de gènere.
- Aprofundir en el sistema sexe-gènere i en les discriminacions que se'n deriven.
- Analitzar els estereotips i rols de gènere.
- Donar a conèixer el concepte de coeducació com a eina educativa i mecanisme per a la igualtat de gènere.
- Proposar eines i recursos per aplicar la igualtat de gènere.

Continguts:

Els continguts del curs de vetllador/a escolar són:

Bloc 1: L'educació inclusiva.
Bloc 2: El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
Bloc 3: L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
Bloc 4: Els plans individualitzats.
Bloc 5: El treball en xarxa.
Bloc 6: La família.

Els continguts del curs d'igualtat de gènere són:

Bloc 1: Emmarcament.
Bloc 2: El concepte de gènere.
Bloc 3: Recorregut històric.
Bloc 4: Estereotips i rols de gènere.
Bloc 5: Les discriminacions de gènere i la societat patriarcal.
Bloc 6: Eines i recursos.

Titulació:

Títol propi de l'escola d'educadors/es Quiràlia.

Observacions

En el cas que s'excedeixin els terminis d'entrega de les activitats, caldrà posar-se en contacte amb la tutoria del curs per valorar-ne les possibles diferents ocpions.
Es preveuen tutories individuals, si és que així ho demana l'alumnat.

Edicionsd'aquest curs
Del 5 de juliol al 2 d'agost de 2022
40 hores / 155 € / Online

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fàcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els paràmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa