Calendari de cursos de monitor, director, monogrŕfics, especialitzacions en el lleure infantil i juvenil i formació a distŕncia

Buscador de cursos

Utilitza el buscador per trobar fŕcilment el curs que més t'interessa. Pots introduir directament el codi o bé seleccionar els parŕmetres que t'interessin.          

*Posar les dates en el format dd-mm-aaaa
Curs de monitor de menjador escolar (FD1545)
Del 19 d'abril al 3 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1590)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1635)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1680)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1724)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1754)
Del 20 d'abril a l'11 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1836)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1791)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1881)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1926)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1971)
Del 20 d'abril al 4 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2101)
Del 20 d'abril al 27 de març de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de director (D66)
Del 26 d'abril al 31 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1546)
Del 27 d'abril al 24 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1591)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1636)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1681)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1725)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1837)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1792)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1882)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1927)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1972)
Del 27 d'abril al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2001)
Del 27 d'abril a l'11 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2119)
Del 27 d'abril a l'11 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2024)
Del 28 d'abril al 12 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor (M249)
Del 3 de maig al 2 de juny de 2021
_Manlleu _Feiners - Matins
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM211)
Del 4 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM216)
Del 4 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM221)
Del 4 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1545)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1545)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1592)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1637)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1682)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1726)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1755)
Del 4 al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1838)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1793)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1883)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1928)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1973)
Del 4 al 18 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2060)
Del 4 al 31 de maig de 2021
_ _Per terminis

Inscripcions fins al 3 de maig

Total hores: 45

Continguts
Els continguts del curs de vetllador/a escolar són:

Bloc 1: L'educació inclusiva.
Bloc 2:El desenvolupament psicomotor en l'etapa escolar.
Bloc 3: L'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns de conducta, Trastorns de l'Espectre Autista, Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat motriu...).
Bloc 4: Els plans individualitzats.
Bloc 5: El treball en xarxa.
Bloc 6: La família.

Els continguts del curs de resolució de conflictes són:

Bloc 1: Quč és conflicte. Definició.
Bloc 2: La comunicació. L'assertivitat i l'empatia.
Bloc 3: Eines, estratčgies i mčtodes de resolució de conflictes.
Bloc 4: Les etapes de la resolució de conflictes interpersonal.
Bloc 5: Les alternatives al cŕstig.


Format del curs:
Per terminis

Població:


Preu:
162 €

El preu inclou:
- Sessions teňriques impartides pel claustre de professors de l’escola d’educadors Quirŕlia.
- Assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents.
- Welcome pack!
- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didŕctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.

Horari:


Dates:
Del 4 al 31 de maig de 2021

Aquest curs pot convalidar crčdits universitaris, segons la universitat (cal consultar-ho a la facultat corresponent).

Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2102)
Del 4 a l'11 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM241)
Del 5 al 19 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM247)
Del 5 al 19 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM253)
Del 5 al 19 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2039)
Del 8 de maig al 6 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2050)
Del 8 de maig al 6 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2072)
Del 8 de maig al 6 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2083)
Del 8 de maig al 6 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2027)
Del 9 al 23 de maig de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1548)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1548)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1593)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1638)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1683)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1727)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1839)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1794)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1884)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1974)
De l'11 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2002)
De l'11 al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1929)
Del 12 de maig al 9 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2120)
Del 12 al 26 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2025)
Del 12 al 26 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor (M260)
Del 17 de maig al 18 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1549)
Del 17 al 31 de maig de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1594)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1639)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1684)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1728)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1840)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1795)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1885)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1930)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1975)
Del 18 de maig a l'1 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2103)
Del 18 al 25 de maig de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1756)
Del 19 de maig al 9 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2028)
Del 23 de maig al 7 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1550)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1595)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1640)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1685)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1729)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1841)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1796)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1886)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1931)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1976)
Del 25 de maig al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2003)
Del 25 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2121)
Del 25 de maig al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2026)
Del 26 de maig al 5 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor (M262)
Del 31 de maig al 21 de juny de 2021
_INS Antoni Pous. Manlleu _Feiners - Tardes
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1551)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1596)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1641)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1686)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1730)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1842)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1797)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1887)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1932)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1977)
De l'1 al 15 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2061)
De l'1 al 29 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2104)
De l'1 al 8 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM226)
Del 2 al 30 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM231)
Del 2 al 30 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM236)
Del 2 al 30 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1757)
Del 2 al 23 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2004)
Del 6 al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2106)
Del 6 al 13 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2029)
Del 7 al 21 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1552)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1597)
Del 8 de juny al 7 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1642)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1687)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1731)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1798)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1843)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1888)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1933)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1978)
Del 8 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2122)
Del 9 al 21 de juny de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2040)
Del 13 de juny al 10 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2051)
Del 13 de juny al 10 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2073)
Del 13 de juny al 10 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2084)
Del 13 de juny al 10 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1553)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1598)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1643)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1688)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1732)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1799)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1844)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1889)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1934)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1979)
Del 15 al 29 de juny de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2105)
Del 15 al 22 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1758)
Del 16 de juny al 7 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2107)
Del 20 al 27 de juny de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1554)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2123)
Del 22 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1599)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1644)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1689)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1733)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1800)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1845)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1890)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1935)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1980)
Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2005)
Del 22 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor (M250)
Del 28 de juny al 30 de juliol de 2021
_Manlleu _Feiners - Vespres
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1555)
Del 29 de juny al 13 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1600)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1645)
Del 29 de juny al 7 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1690)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1734)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1801)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1846)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1891)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1936)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1981)
Del 29 de juny al 6 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2062)
Del 29 de juny al 27 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1759)
Del 30 de juny al 21 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor (M251)
De l'1 al 28 de juliol de 2021
_Manlleu _Feiners - Matins
Ampliar informació
Curs de monitor (M252)
De l'1 al 28 de juliol de 2021
_Manlleu _Feiners - Tardes
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM212)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM217)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM222)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM227)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM232)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM237)
De l'1 al 29 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM242)
De l'1 al 15 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM248)
De l'1 al 15 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs per a mestres (CM254)
De l'1 al 15 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1556)
Del 6 al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2124)
Del 6 al 19 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1601)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1646)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1691)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1735)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1802)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1847)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1892)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1937)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1982)
Del 6 de juliol al 3 d'agost de 2021
_ _Per terminis
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD2006)
Del 6 al 20 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1760)
Del 7 al 28 de juliol de 2021
_ _Per terminis
Ampliar informació
Curs de monitor de menjador escolar (FD1557)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs de vetllador escolar (FD1602)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1647)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1692)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1736)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1803)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Curs amb descompte de 15€ per universitaris
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1848)
Del 13 al 27 de juliol de 2021
_ _Intensiu
Curs amb ajut de 25€ per persones a l'atur
Ampliar informació
Curs d'especialització en el lleure educatiu (FD1893)
Del 13 al 27 de juliol de 2021