On podem fer les prąctiques

En els cursos de monitor i director hi ha un procés de pràctiques que tots els alumnes han de realitzar obligatòriament. En el cas del curs de monitor cal realitzar 160 hores de pràctiques i en el curs de director cal fer-ne 120.

Així, exposem a quins espais, activitats i/o àmbits de l'educació en el lleure es poden realitzar les pràctiques:

- Casals de lleure (estiu, Nadal i setmana santa).
- Estades de lleure en cases de colònies.
- Estades escolars en cases de colònies i albergs.
- Camps de treball.
- Campaments.
- Menjadors escolars.
- Activitats extraescolars.
- Ludoteques.
- Centres i casals cívics.
- Centres oberts.
- Sales de dinamització infantil i juvenil.
- Programes de dinamització en el lleure.
- Museus
- Activitats educatives i de lleure turístic.

El període de pràctiques es pot començar una vegada realitzats 2 mòduls formatius de l’etapa lectiva.

On podem fer les prąctiques

On podem fer les prąctiques