Tallers de Psicomotricitat - Infantil i Primària

Tallers de Psicomotricitat - Infantil i Primària

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

La finalitat del servei és la de desenvolupar en el nen/a, la seva capacitat de comunicació, així com el desenvolupament de les seves competències motrius, cognitives i socioafectives. A través del joc i el moviment es pretén contribuir al procés de desenvolupament maduratiu de cada infant. La Psicomotricitat Educativa és una activitat adreçada a potenciar el moviment del cos, la intel·ligència i el procés de socialització dels discents.

 


COM ES TREBALLA?

- Proposta d'activitat física i psicomotricitat de qualitat i variada, adaptada a les necessitats del grup.

- Foment de la participació en les activitats de psicomotricitat en horari no lectiu.

- Educació dels infants en matèria de valors com la tolerància, el respecte, l’acceptació de normes, l’autonomia, hàbits saludables, hàbits d’higiene, la capacitat de decisió, el treball en equip, etc.

- Treball des del joc per aconseguir una experiència de motricitat, i així adquirir un bon desenvolupament personal de l'infant i un equilibri psicoemocional personal.

Domini del cos i adquisició d'habilitats motrius per fomentar l' autonomia a partir de l’experimentació i la resolució de reptes.

 

 

- T

-- 


A QUI VA DIRIGIT

Centres Educatius i Ajuntaments