Dinamització lúdico-educativa del Temps de Migdia

Dinamització lúdico-educativa del Temps de Migdia

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

La finalitat del servei és la dinamització del “Temps de Migdia” a través de diversos recursos propis del lleure educatiu. Així doncs, en funció de les demandes i necessitats del centre educatiu es treballarà una proposta d’intervenció i activitats específiques (jocs, esports, noves tecnologies, suport educatiu i acadèmic, arts plàstiques, suport llengua catalana, etc.).


COM ES TREBALLA?

- Connexió del “Temps de Migdia” amb la resta de temps educatius.

- Oferiment d'un suport i recurs lúdico-educatiu a l’escola.

- Treball de competències transversals a partir de la metodologia del lleure educatiu.

 

PROJECTES QUE GESTIONEM

- Dinamització del Temps de Migdia a l'escola Dominiques - Vic

- Dinamització del Temps de Migdia a l'escola Bellavista-Joan Camps i Giró - Les Franqueses del Vallès

- Dinamització del Temps de Migdia a l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla - Sabadell


PERFIL DEL CONTRACTANT

Centres Educatius i Ajuntaments