Esplai diari i de Cap de setmana

Esplai diari i de Cap de setmana

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

La finalitat del servei es basa en una intervenció socioeducativa, en el temps de lleure de les persones participants, que dóna suport, estimula i potencia el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics (sobretot de caràcter actitudinal i valoratiu), incloent a les seves famílies i comunitat en general. Es caracteritza per utilitzar el component lúdic (joc) com a recurs i eina educativa fonamental.

 


COM ES TREBALLA?

- Priorització de l’atenció a la infància i joventut des del propi territori i entorn habitual.

- Cura del desenvolupament integral dels infants i joves.

- Afavoriment de la socialització i la inclusió social dels infants i joves, les seves famílies i la comunitat.

- Prevenció de les situacions de vulnerabilitat social i de ruptura amb el procés educatiu, la família i/o la comunitat.

PROJECTES QUE GESTIONEM?

-  Esplai diari de Masia Ca n’Espinós – Ajuntament de Gavà

-  Casal de cap de setmana: Casal Puigmal – Ajuntament de Castelló d’Empúries

-  Com a casa, esplai diari – Ajuntament de Castelló d’Empúries


PERFIL DEL CONTRACTANT

Ajuntaments i Centres Educatius