Activitats de dinamització de lleure per impulsar la llengua oral catalana

Activitats de dinamització de lleure per impulsar la llengua oral catalana

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

La finalitat del servei es basa en la dinamització d’activitats lúdico-educatives durant el temps fora escola per a la millora de la competència oral en llengua catalana. El joc esdevé una eina òptima en qualsevol aprenentatge i ens ofereix grans aportacions: el treball de valors com la cooperació i la equitat, situacions comunicatives reals, i el foment del diàleg i la reflexió.

 


COM ES TREBALLA?

-    Potenciació de l’ús de la llengua oral catalana.

-    Afavoriment de la socialització i la inclusió social dels infants i joves.

-    Provocació de situacions comunicatives reals.

-    Ús del joc com a element metodològic i de comunicació.

PROJECTES QUE GESTIONEM

- Escola El Bosc - Ajuntament de Rubí


A QUI VA DIRIGIT

Centres educatius i Ajuntaments